“САЙН ДУРЫН ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН” ДААТГАЛ

Жолооч таны буруутай үйлдлээс гарах эрсдлийг бид хариуцна


Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал

30,000
Цэвэрлэх

Нэмэлт мэдээлэл
Даатгалын үнэлгээ

5,000,000 төгрөг

Даатгалын үйлчлэх хугацаа: 1 жил