Онгоц саатах, түүнээс хоцрох, ачаа тээш хоцорч ирэх эсвэл алдах, гэнэтийн таагүй үйл явдалтай учирсаны улмаас бэртэх, гэмтэх, өвдөх зэргээр үүдэн гарах санхүүгийн алдагдлаас хамгаалах арга бол АЯЛЛЫН ДААТГАЛ юм.

Бид дэлхийн нэр хүнд бүхий Олон улсын SOS эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч дэлхийн аль ч улсад бүрэн үйлчлэх 1,000,000 ам.доллар хүртэлх хамгаалалттай аялалын “BODI + SOS” даатгал, 50,000 ам.доллар хүртэл хамгаалалттай “СТАНДАРТ” даатгал, ойр хөршийн орнуудад аялагчдад зориулсан хэмнэлттэй “ECONOMY” даатгалуудыг санал болгож байна.

Даатгалын төрөл
Тайлбар Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон аялалын яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх им бүрэн даатгал + Олон улсын эрүүл мэндийн SOS байгууллагын 24 цагийн яаралтай тусламж үйлчилгээ Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.
Хамгаалалтын дүн 75,000$ 50,000$
Даатгал хамрах бүс, улсууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд /Японоос бусад/ II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд /Японоос бусад/ II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох
Даатгалын төрөл
Тайлбар Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон аялалын яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх им бүрэн даатгал + Олон улсын эрүүл мэндийн SOS байгууллагын 24 цагийн яаралтай тусламж үйлчилгээ Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.
Хамгаалалтын дүн 75,000$ 50,000$ 20,000$
Даатгал хамрах бүс, улсууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд /Японоос бусад/ II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд /Японоос бусад/ II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд ОХУ, Азийн орнууд /Японоос бусад/
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох
Даатгалын төрөл
АЯЛАЛЫН ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ
Хамгаалалтын хязгаар 75,000$ 50,000$ 20,000$
А.Яаралтай эмчилгээний зардлын хамгаалалт
Гэнэтийн ослын улмаас үүдэн гарсан яаралтай эмчилгээний зардал 75,000$ хүртэл 50,000$ хүртэл 20,000$ хүртэл
Гэнэтийн өвчлөлийн улмаас үүдэн гарах эмчилгээний зардал 30,000€ хүртэл 30,000€ хүртэл 5,000$ хүртэл
Ковид-19 өвчлөлийн улмаас үүдэн гарах яаралтай эмчилгээний зардлын хамгаалалт 50,000$ хүртэл 50,000$ хүртэл
Шүдний яаралтай эмчилгээ/ Гэнэтийн осол болон гадны хүчин зүйлийн нөлөөллөөр эрүүл шүдээ гэмтээсэн ба яаралтай эмчлүүлэх болсон тохиолдол/ 500$ хүртэл
Эмнэлэгт хэвтэх үед гарсан орчуулагчийн зардал 150$ хүртэл 150$ хүртэл
Б.Хувийн хамгаалалт
Хувийн хариуцлага алдсаны улмаас хүлээх хуулийн хариуцлага 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл
Ачаа тээш болон хувийн эд зүйлсээ алдах/ тээвэрлэгч байгууллагын тээшинд хадгалуулсан эсвэл шалгуулсан ачаа тээшээ алдах эсвэл зочид буудалд хадгалах явцад ачаа тээшээ алдах тохиолдол/ 150$ хүртэл
Ачаа тээш саатах/ тээвэрлэгч байгууллагын буруутай үйлдлээс таны очих гадаад улс оронд таны тээш товолсон хугацаанаасаа 10 цагаас дээш хугацаагаар түр саатах тохиолдол/ 100$ хүртэл 100$ хүртэл 100$ хүртэл
В.Аялалын хамгаалалт
Аялал цуцлагдах 500$ хүртэл
Нислэг хойшлогдох/ 10 цагаас дээш хугацаагаар/ 200$ хүртэл 200$ хүртэл 200$ хүртэл
Дамжин өнгөрөх онгоц/галт тэрэг/автобусаас хоцрох/ 3 цаг болон түүнээс дээш хугацаагаар/ 100$ хүртэл
Г.Өөрийн хүлээх хариуцлага
Өөрийн хүлээх хариуцлага 50$ хүртэл 50$ хүртэл 50$ хүртэл
ЭМНЭЛГИЙН БОЛОН АЯЛАЛЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
(Олон Улсын эрүүл CОС байгууллага нь танд 365 хоног, 7 өдөр 24 цагийн туршид эмнэлгийн болон яаралтай тусламжийн үйлчилгээ үзүүлнэ)
Эмнэлгийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлт болон зөөвөрлөх үйлчилгээ
А.Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх болон нутаг оронд нь яаралтай хүргэх 1.000.000$ хүртэл 20.000$ хүртэл 10.000$ хүртэл
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх
Нутаг оронд нь яаралтай хүргэх болон зөөн тээвэрлэх
Шарил зөөн тээвэрлэх
Гэр бүлийн нэг гишүүний эргэлтийн зардал
(ганцаараа аялж байх үедээ гадаад улс оронд 7 хоногоос дээш хугацаагаар хэвтэж эмчлүүлэх зайлшгүй шаардалагатай болсон үед)
Гэр бүлийн 1 гишүүн эвсэл 1 найзын ирж буцах энгийн тасалбар болон замын зардал
Даатгуулагчтай хамт яваа бага насны хүүхдийг нутаг буцаах
(18 ба түүнээс доош насны хүүхэд)
Нэг хүүхдийн энгийн тасалбар болох замын зардал
Б.Дэлхийн өнцөг буланд хүрч үйлчлэх тусламж үйлчилгээ 10.000$ хүртэл
Эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээ 24 цаг
Аялалын тусламж үйлчилгээ 24 цаг