Онгоц саатах, түүнээс хоцрох, ачаа тээш хоцорч ирэх эсвэл алдах, гэнэтийн таагүй үйл явдалтай учирсаны улмаас бэртэх, гэмтэх, өвдөх зэргээр үүдэн гарах санхүүгийн алдагдлаас хамгаалах арга бол АЯЛАЛЫН ДААТГАЛ юм.

Бид дэлхийн нэр хүнд бүхий Олон улсын SOS эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч дэлхийн аль ч улсад бүрэн үйлчлэх 1,000,000 ам.доллар хүртэлх хамгаалалттай аялалын “BODI + SOS” даатгал, 50,000 ам.доллар хүртэл хамгаалалттай “СТАНДАРТ” даатгал, ойр хөршийн орнуудад аялагчдад зориулсан хэмнэлттэй “ECONOMY” даатгалуудыг санал болгож байна.

Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон аялалын яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх им бүрэн даатгал + Олон улсын эрүүл мэндийн SOS байгууллагын 24 цагийн аялалын тусламж үйлчилгээ Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон аялалын яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. Ойр хөршийн орнуудад зорчигчдод зориулсан хэмнэлттэй даатгал
75,000$ 50,000$ 20,000$ 30.0 сая ₮ 15.0 сая ₮
I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд ОХУ, Азийн орнууд /Японоос бусад/ II Бүс - Зүүн өмнөд Азийн орнууд I Бүс -ОХУ, Хятад
Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох
Даатгалын төрөл
А.Яаралтай эмчилгээний зардлын хамгаалалт
Гэнэтийн ослын улмаас үүдэн гарсан яаралтай эмчилгээний зардал 75,000$ хүртэл 50,000$ хүртэл 20,000$ хүртэл 30.0 сая ₮ хүртэл 15.0 сая ₮ хүртэл
Гэнэтийн өвчлөлийн улмаас үүдэн гарах эмчилгээний зардал 15,000$ хүртэл 10,000$ хүртэл 5,000$ хүртэл 10,000,000 хүртэл 5,000,000 хүртэл
Шүдний яаралтай эмчилгээ/Гэнэтийн осол болон гадны хүчин зүйлийн нөлөөллөөр эрүүл шүдээ гэмтээсэн ба яаралтай эмчлүүлэх болсон тохиолдол/ 500$ хүртэл
Эмнэлэгт хэвтэх үед гарсан орчуулагчийн зардал 150$ хүртэл 150$ хүртэл
Б.Хувийн хамгаалалт
Хувийн хариуцлага алдсаны улмаас хүлээх хуулийн хариуцлага 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл
Ачаа тээш болон хувийн эд зүйлсээ алдах/тээвэрлэгч байгууллагын тээшинд хадгалуулсан эсвэл шалгуулсан ачаа тээшээ алдах эсвэл зочид буудалд хадгалах явцад ачаа тээшээ алдах тохиолдол/ 150$ хүртэл 250,000₮ хүртэл
Ачаа тээш саатах/тээвэрлэгч байгууллагын буруутай үйлдлээс таны очих гадаад улс оронд таны тээш товолсон хугацаанаасаа 10 цагаас дээш хугацаагаар түр саатах тохиолдол/ 100$ хүртэл 100$ хүртэл 100$ хүртэл
Гадаад паспорт, жолооны үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд эргүүлэн сэргээх зардал 100,000₮ хүртэл
Зам тээврийн ослын үед төлөх хууль, өмгөөлөллийн зардал 1,000,000 ₮ хүртэл 500,000₮ хүртэл
В.Аялалын хамгаалалт
Аялал цуцлах 500$ хүртэл
Нислэг хойшлох/10 цагаас дээш хугацаагаар/ 200$ хүртэл 200$ хүртэл 200$ хүртэл 250,000₮ хүртэл
Дамжин өнгөрөх онгоц/галт тэрэг/автобусаас хоцрох/3 цаг болон түүнээс дээш хугацаагаар/ 100$ хүртэл
Г.Өөрийн хүлээх хариуцлага 50$ хүртэл 50$ хүртэл 50$ хүртэл