Онгоц саатах, түүнээс хоцрох, ачаа тээш хоцорч ирэх эсвэл алдах, гэнэтийн таагүй үйл явдалтай учирсаны улмаас бэртэх, гэмтэх, өвдөх зэргээр үүдэн гарах санхүүгийн алдагдлаас хамгаалах арга бол АЯЛАЛЫН ДААТГАЛ юм.

Бид дэлхийн нэр хүнд бүхий Олон улсын SOS эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч дэлхийн аль ч улсад бүрэн үйлчлэх 1,000,000 ам.доллар хүртэлх хамгаалалттай аялалын “BODI + SOS” даатгал, 50,000 ам.доллар хүртэл хамгаалалттай “СТАНДАРТ” даатгал, ойр хөршийн орнуудад аялагчдад зориулсан хэмнэлттэй “ECONOMY” даатгалуудыг санал болгож байна.


Даатгалын төрөл
Хамгаалалтын дүн 100 000 $ 75 000 $ 50 000 $ 20 000 $ 30.0 сая ₮ 15.0 сая ₮
Даатгалын үйлчлэх бүс I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд ОХУ, Азийн орнууд /Японоос бусад/ II Бүс - Зүүн өмнөд Азийн орнууд I Бүс -ОХУ, Хятад
1-4 хоног 15 $ 30 $ 12 $ 22 $ 7 $ 15 $ 5 $ 10 000 ₮ 5 000 ₮
5-8 хоног 20 $ 35 $ 15 $ 28 $ 12 $ 20 $ 9 $ 15 000 ₮ 10 500 ₮
9-11 хоног 25 $ 45 $ 20 $ 35 $ 15 $ 30 $ 12 $ 25 000 ₮ 17 500 ₮
12-15 хоног 30 $ 55 $ 25 $ 45 $ 18 $ 35 $ 14 $ 30 000 ₮ 21 000 ₮
16-22 хоног 40 $ 65 $ 30 $ 55 $ 22 $ 45 $ 17 $ 35 000 ₮ 24 500 ₮
23-30 хоног 50 $ 85 $ 40 $ 70 $ 30 $ 60 $ 23 $ 55 000 ₮ 38 500 ₮
31-45 хоног 60 $ 110 $ 50 $ 90 $ 40 $ 75 $ 31 $ 70 000 ₮ 49 000 ₮
46-60 хоног 75 $ 135 $ 60 $ 110 $ 50 $ 85 $ 38 $ 80 000 ₮ 56 000 ₮
61-90 хоног 90 $ 155 $ 75 $ 125 $ 60 $ 100 $ 46 $ 95 000 ₮ 66 500 ₮
Нэг жилийн 250 $ 200 $
Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох
ХӨНГӨЛӨЛТ
16 хүртэлх насны хүүхдийн хураамж -50% -50% -50% -50%
10-аас дээш хүнтэй групп бол 7%-15% хүртэл хямдралтай, 99058349 дураагт холбогдоно уу. 65-аас дээш насны хүмүүст дээрх хөнгөлөлт хамаарахгүй бөгөөд дараахь тохиолдолд нэмэлт хураамж төлнө 1-30 хоног аялах бол 50% нэмэлт хураамж төлнө.30-аас дээш хоног аялах бол 100% нэмэлт хжраамж төлнө.
Даатгалын төрөл
Хамгаалалтын дүн 100 000 $ 75 000 $ 50 000 $ 20 000 $ 15.0 сая ₮ 5.0 сая ₮
А. Яаралтай Эмчилгээний Зардлын Хамгаалалт
Шүдний яаралтай эмчилгээ 500 $ хүртэл 500 $ хүртэл
Хэвтэж эмчлүүлэх болон Амбулаторийн эмчилгээ 75 000 $ хүртэл 100 000 $ хүртэл 75 000 $ хүртэл 100 000 $ хүртэл 50 000 $ хүртэл
Эмнэлэгт хэвтэх үед гарсан орчуулагчийн зардал 150 $ 100 $ хүртэл
Гэнэтийн ослын улмаас үүдэн гарах эмчилгээний зардал 20 000 $ хүртэл 15 000 000 ₮ хүртэл 30 000 000 ₮ хүртэл
Гэнэтийн өвчлөлийн улмаас үүдэн гарах эмчилгээний зардал 5 000 $ хүртэл 5 000 000 ₮ хүртэл 10 000 000 ₮ хүртэл
Эмнэлгийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлт болон зөөвөрлөх үйлчилгээ 20 000 $ хүртэл 10 000 $ хүртэл
Б. Хувийн Хамгаалалт
Хувийн хариуцлага алдсаны улмаас хүлээх хуулийн хариуцлага 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $
Ачаа тээш болон хувийн эд зүйлсээ алдах 150 $ хүртэл 150 $ хүртэл 250 000 ₮ хүртэл
Ачаа тээш саатах (10 цагаас дээш) 100 $ хүртэл 100 $ хүртэл 100 $ хүртэл 100 $ хүртэл 250 000 ₮ хүртэл
Гадаад паспорт, жолооний үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд эргүүлэн сэргээх зардал 250 000 ₮ хүртэл
Зам тээврийн ослын үед төлөх хууль, өмгөөллийн зардал, хүртэл 1 000 000 ₮ хүртэл 500 000 ₮ хүртэл
В. Аялaлын Хамгаалалт
Аялал Цуцлагдах 500 ам.доллар хүртэл 500 $ хүртэл 500 $ хүртэл
Нислэг хойшлогдох (10 цагаас дээш) 200 $ хүртэл 200 $ хүртэл 200 $ хүртэл 200 $ хүртэл 250 000 ₮ хүртэл
Дамжин явах онгоцоос хоцрох (3 цагаас дээш) 100 $ хүртэл 100 $ хүртэл
Г. 24 цагийн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх олон улсын sos-ын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 15 000 000 ₮ хүртэл 30 000 000 ₮ хүртэл
Хамгийн ойр байгаа эмнэлэгт яаралтай хүргэх 1 000 000 $ хүртэл 1 000 000 $ хүртэл 15 000 000 ₮ хүртэл 30 000 000 ₮ хүртэл
Нутаг оронд яаралтай хүргэх, шарил зөөн тээвэрлэх
Ойр дотны хүний эргэлтийн зардал 1 хүний ирж буцах онгоцны зардал /энгийн зэрэглэлийн/ 1 хүний ирж буцах онгоцны зардал /энгийн зэрэглэлийн/
Даатгуулагчтай хамт яваа бага насны хүүхдийг нь нутаг буцаах 1 Хүүхдийн Нэг Талын Онгоцны Зардал /энгийн зэрэглэлийн/ 1 Хүүхдийн Нэг Талын Онгоцны Зардал /энгийн зэрэглэлийн/ 5 000 000 ₮ хүртэл
Г. 24 цагийн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх олон улсын sos-ын дэлхийн өнцөг буланд хүрч үйлчлэх тусламж үйлчилгээ
Эмнэлгийн яаралтай тусламж 10 000 $ хүртэл 10 000 $ хүртэл
Аялалын тусламж