T

2009 онд “Үндэсний шилдэг даатгагч”-аар өргөмжлөгдөж улмаар 2010, 2011, 2012 онуудад Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас “ТОП даатгалын компани” шагналыг дараалан хүртлээ.

Бодь даатгал компани санхүүгийн үзүүлэлтийн хувьд жил ирэх тусам хүчирхэгжин чадавхжиж, 2012 онд эрсдлийн нөөцийн сангийн хөрөнгөөрөө дотооддоо хамгийн өндөр түвшинд буюу 5,9 тербум төгрөгт хүргэж чадсан нь бодь даатгал компаниар итгэн үйлчлүүлэгчдийн тоо улам бүр өсөн нэмэгдэж буйн илрэл юм.

Компани 2009 онд “Үндэсний шилдэг даатгагч”-аар өргөмжлөгдөж улмаар 2010, 2011, 2012 онуудад Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас “ТОП даатгалын компани” шагналыг дараалан хүртсэн нь компаний үйл ажиллагааны цар хүрээ, нийгэмд эзлэх байр суурь, нэр хүндийн илэрхийлэл болж байна.