2018 оны 3-р сард нийт 925 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд 494,3 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олгож учирсан санхүүгийн хохирлыг шийдвэрлэлээ. #БодьДаатгал