Даатгалын үйлчлэх хугацаа: 1 жил

ЗУСЛАНГИЙН БАЙШИНГИЙН ДААТГАЛ

Хүн амьдралынхаа туршид өөрийн амьдралыг бүтээн цогцлоож байдаг. Энэхүү бүтээсэн амьдралын салшгүй хэсэг нь цэвэр агаар, байгальд ойрхон бүтээсэн зуслангийн байшиндаа тав тухтай амьдрах явдал юм.
Өөрийн хөлс, хүч хөдөлмөр, цаг хугацаа, оюун ухаанаа зарцуулан босгосон хөрөнгөө зөвхөн цоожлоод орхих нь хангалттай гэж үү. Та, зуслангийн байшиндаа гэнэтийн таагүй үйлдлээс гарах хохирлыг Даатгалд шилжүүлснээр өөрт учрах санхүүгийн дарамтыг хөнгөвчлөх боломжтой.