ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХДУГААР ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО


Бодь Даатгал компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхдугаар ээлжит бус хурал 2020 оны 9 сарын 9-ний өдөр амжилттай болж хуралд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 95,8 хувь оролцсон байна. Тус хурлаар компанийн 2020 оны хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, компанийн дүрмийг хэлэлцэж баталлаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материал


[3d-flip-book mode="fullscreen" urlparam="fb3d-page" id="84961" title="false"]