Хувьцаа эзэмшигчид


Л.Болдхуяг 40%
Л.Болд 32%
Oлон нийт 20%
Богд банк ХХК 8%