Хувьцаа эзэмшигчдийн анхдугаар ээлжит бус хурал боллоо


Бодь Даатгал компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхдугаар ээлжит бус хурал 2020 оны 9 сарын 9-ний өдөр амжилттай болж хуралд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 95,8 хувь оролцсон байна. Тус хурлаар компанийн 2020 оны хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, компанийн дүрмийг хэлэлцэж баталлаа.