“ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ

Замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ зам тээврийн осолд орсны улмаас жолооч бэртэж гэмтэх, хөдөлмөрийн чадвараа алдах зэргээр түүний амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг, хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй болсон хоногийн тоогоор нөхөн төлдөг даатгал юм,
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал хийлгэсэн даатгуулагч бүртээ 3,000,000 төгрөгний хамгаалалттай жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгалын бүтээгдэхүүнээ бэлэглэж байна.

3.000.000₮

Нийт үнэлгээ

30.000₮

Даатгалын жилийн хураамж