“ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ

Замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ зам тээврийн осолд орсны улмаас жолооч бэртэж гэмтэх, хөдөлмөрийн чадвараа алдах зэргээр түүний амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг, хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй болсон хоногийн тоогоор нөхөн төлдөг даатгал юм.


Жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгал

30,00050,000
Цэвэрлэх

Нэмэлт мэдээлэл
Даатгалын үнэлгээ

10,000,000 төгрөг, 5,000,000 төгрөг, 3,000,000 төгрөг, 2,000,000 төгрөг, 1,000,000 төгрөг

Даатгалын үйлчлэх хугацаа: 1 жил