ИРГЭДИЙН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

ГАДААДАД ЗОРЧИГЧДЫН АЯЛЛЫН ДААТГАЛ

Таныг дэлхийн хаана ч аюулгүй, эрсдэлгүй зорчиход туслах хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ДОТООДЫН АЯЛЛЫН ДААТГАЛ

Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр 15 хоногийн хугацаанд аюулгүй, эрсдэлгүй зорчиход туслах 100% хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Бүх төрлийн гэнэтийн ослоос 24/7 хугацаанд таныг хамгаалах даатгалын цогц шийдэл юм

Дэлгэрэнгүй

ЖОЛООЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Жолооч таны эрүүл мэнд хамгийн үнэт зүйл

Дэлгэрэнгүй

ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Жолооч таны аюулгүй байдлыг хангах суудлын гэнэтийн ослын даатгал.

Дэлгэрэнгүй

ХУРДАН МОРЬ УНААЧ ХҮҮХДИЙН ДААТГАЛ

Таны хүүхдийг 24/7/365 бүх төрлийн эрсдлээс 100% хамгаална

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Таны автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангах 100% хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭСЛИЙН ДААТГАЛ

Таны тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах 100% хамгаалалт юм.

Дэлгэрэнгүй

ШИЙДЭЛ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Шийдэл хамгийн хямд тээврийн хэрэгслийн даатгалын цогц хамгаалалт юм

Дэлгэрэнгүй

ЗУСЛАНГИЙН БАЙШИНГИЙН ДААТГАЛ

Таны эд хөрөнгийн найдвартай хамгаалалт.

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

Жолооч таны буруутай үйлдлээс гарах эрсдлийг бид хариуцна

Дэлгэрэнгүй

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Өмгөөлөгч таны найдвартай хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ИПОТЕКИЙН ДААТГАЛ

Таны эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийн найдвартай хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТНЫ ДААТГАЛ

Таны хайртай муур, нохойн эрүүл мэнд амь насны даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй