ДААТГАЛТАЙ ЖОЛООЧ АЯНД НЭГДЭЖ ҮНЭГҮЙ ДААТГУУЛААРАЙ
Албан журмын даатгалаа хийлгэсэн хүн бүрт 3 сая төгрөгийн хамгаалалттай жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгалыг бэлэглэж байна.
Урамшуулал орон даяар явагдаж байгаа бөгөөд та заавал салбар нэгжид очилгүйгээр цахимаар даатгуулаад бэлгээ авах боломжтой.

БУСАД УРАМШУУЛАЛ