Товч танилцуулга:
-Yнэлгээ: 5,000,000 төгрөг (автомашины зах зээлийн үнэлгээнээс хамаарахгүй тогтмол байна. )
-Хурамжий хувь: 1.1% (тогтмол байна.)
-Хураамж: 55,000 төгрөг (тогтмол байна.)
-Нэг удаагийн тохиолдлын хязгаар: 1,000,000 төгрөг
-Тохиолдлын тоо: 5 удаа (гэрээний хугацаанд нийт)
-Өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээ: 20%-40% байна. (Дэлгэрэнгүйг гэрээ дээрээс харна уу.)

Хамрагдах эрсдэл
-Зам тээврийн осол
-Байгалийн эрсдэл
-Галын эрсдэл
-Мал амьтнаас учруулах эрсдэл
-Шилний хохирол (Замын хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үед)

Жич:
-Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалтай хамт хийгдэнэ.
-Бодь Даатгал дээр ЖХАЖДаатгалтай харилцагчид бас хийж болно.
-Бүх салбар, цэгүүдээр борлуулагдаж байна.

Анхаарах зүйлс:
-Байгууллагын тээврийн хэрэгсэл дээр гэрээ хийгдэхгүй.
-ББСБ-ын барьцаанд байгаа тээврийн хэрэгсэл дээр гэрээ хийгдэхгүй.
-Харилцагчтай гэрээний нөхцөл тохирохгүй тохиолдолд Prius55 ТХД гэрээ байгуулахгүй бөгөөд үндсэн тээврийн хэрэгслийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгох.
-Жолоочийн хариуцлагын даатгалын хураамжаа төлнө.
-Prius 55 ТХД-ийн хураамжаа төлнө.
-Манайд ЖХАЖДаатгалаа хийлгүүлээгүй болон хийлгүүлэхгүй гэж байгаа тохиолдолд Prius55 ТХД даатгалыг дангаар нь хийхгүй болно.

Даатгалын хураамж : 55,000₮