Эрхэм Эрүүл мэндийн даатгал.  Та дараах багцуудаас сонголтоо хийнэ үү.

Жилийн нийт дээд хязгаар

10.000.000₮

30.000.000₮

50.000.000₮

Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадна (Зөвхөн яаралтай тусламж)

3.000.000₮

Даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг /УСҮ-ээс бусад/

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
10%

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
10%

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
10%

Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр /Нэг удаад дээд тал нь 10 хоног хүртэл/ Энгийн өрөө
40.000₮ хүртэл
Энгийн өрөө
60.000₮ хүртэл
Энгийн өрөө
80.000₮ хүртэл
Эмнэлгийн төлбөр
Мэс заслын төлбөр
Хиймэл үе мөч
Хүүхэд асрах үеийн сахиурын зардал Бүрэн хамрагдсан
Амбулаторийн эмчилгээ
Эмнэлэгт хэвтэхээс өмнө хийгдэх эмчилгээ (30 хоног) 3.000.000₮ 5.000.000₮ 10.000.000₮
Эмнэлгээс гарсны дараах эмчилгээ (30 хоног)
Амбулаторийн мэс засал
Ерөнхий болон нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг
Онош тогтоох шинжилгээ ба нарийвчилсан шинжилгээ
Эмчийн заавраар хэрэглэх эм тарианы зардал 1.000.000₮ 3.000.000₮ 5.000.000₮
Ослоос үүдэлтэй амбулаторийн яаралтай эмчилгээ
Хүнд өвчний хамгаалалт
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал 10.000.000₮ 15.000.000₮ 20.000.000₮
Бөөрний дутагдалын үеийн диализ аппаратанд орох
Зүрхний титэм судасны мэс засал
Эд шилжүүлэн суулгах мэс засал
Тархины аливаа төрлийн мэс засал
Хүнд хэлбэрийн түлэгдэлтийн үед арьс нөхөх мэс засал
Мэс заслын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ
Хавдрын хамгаалалт
Эмчийн тогтмол үзлэг 10.000.000₮ 15.000.000₮ 20.000.000₮
Тогтмол хэрэглэх эм тарианы зардал
Онош тогтоох нарийвчилсан шинжилгээ
Туяа болон химийн эмчилгээ
Веллнэсс хамгаалалт
Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг 100.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
150.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
200.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
Архаг хууч өвчний хамгаалалт /6 сарын хүлээлгийн хугацаатай/
Архаг хууч өвчний үзлэг оношилгоо 1.000.000₮ 3.000.000₮ 5.000.000₮
Эм тарианы зардал
Амбулаториор хийгдэх эмчилгээ
Лабораторийн шинжилгээ болон зураг авахуулах. MRI хийлгэх
Даатгалд хамрагдахаас өмнөх үеийн өвчлөлийн хамгаалалт
Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө даатгуулагчийн оношлуулсан, эмчлүүлж байсан, дахин сэдэрдэг болон шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан өвчлөлийн аливаа төрлийн эмчилгээний зардал хамрагдаагүй
Жирэмслэлт төрөлтийн хамгаалалт /12 сарын хүлээлгийн хугацаатай/
Төрөлтийн өмнөх болон дараах хүндрэл 500.000₮ 1.000.000₮
Жирэмслэлтийн хяналтын зардал 1.000.000₮ 1.500.000₮
Төрөлтийн зардал 1.000.000₮ 1.500.000₮
Шүдний хамгаалалт
Ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ 300.000₮ 300.000₮ 500.000₮
Шүдний ердийн эмчилгээ 300.000₮ 300.000₮
Шүдний сувгийн эмчилгээ
Ковид-19 хамгаалалт /14 хоногийн хүлээлгийн хугацаатай/
Эмчийн үзлэг, оношлогоо, шинжилгээ 500,000₮ 1.000.000₮ 1.500.000₮
Тогтмол хэрэглэх эм тарианы зардал
Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Бусад хамгаалалт
Эмчийн заавраар зайлшгүй хийгдэх нөхөн сэргээх эмчилгээ 100.000₮ 200.000₮ 300.000₮
Амны ба эрүү нүүрний мэс засал
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ

Даатгалын багцаа сонгох

Сонгох Сонгох Сонгох