ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

 

Багц 1

Багц 2

Багц 3

Багц 4

Даатгалын үнэлгээ

1,000,000₮

3,000,000₮

5,000,000₮

10,000,000₮

  Даатгуулах Даатгуулах Даатгуулах Даатгуулах
Даатгалын эрсдэл
Бүх төрлийн гэнэтийн осол
Даатгалын төрөл
* Хувийн компани
* Төрийн байгууллага
* Хувиараа
* Тэтгэвэрт
* Бусад
Даатгуулагчийн насны ангилал
18-65 насны хөдөлмөрийн насны бүх хүн
Даатгалын хугацаа
1 жил

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.