Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ёстой.

Та замын хөдөлгөөнд оролцох явцдаа зам тээврийн осол гарган бусдын машиныг мөргөх, тухайг машин дотор сууж явсан зорчигч гэмтэх, нас барах болон явган хүнийг шүргэх, мөргөх, амь насыг нь хохироох, мөн зогсоол дээр тавих, ухрахдаа бусдын машиныг мөргөх эсвэл явган хүнийг санамсаргүйгээр мөргөх, амь насыг нь хохироох зэргээр бусдын эрүүл мэнд, амь нас эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас гарах зардлыг энэхүү даатгал нөхөн төлнө.

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

  • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр /машинтай хүн бүр/
  • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч эсэхээс үл хамааран мэргэшсэн жолооч болон “С”, “Д” ангиллын жолооч заавал даатгуулна.
Итгэлцүүр

Томъёо

1

Таны тээврийн хэрэгсэл аль бүс нутагт бүртгэлтэйгээс хамаарна.

И1

2

Даатгалын хугацаанд авч байсан нөхөн төлбөрийн тооноос хамаарна.

И2

3

Таны нас, жолооны туршлагаас хамаарна.

И3

4

Таны даатгалын хугацаанаас хамаарна.

И4

5

Та худал мэдүүлэг өгсөн бол хураамж өснө.

И5

6

Таны тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолоочийн тооноос хамаарна.

И6

7

Тээврийн хэрэгслийн даац, хөдөлгүүрийн багтаамж, зорчигчдын суудлын тооноос хамаарна.

И7

8

Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн төрлөөс хамаарна.

  • Хувийн
  • Байгууллагын

И8

9

Тээврийн хэрэгслийн чиргүүлтэй эсэхээс хамаарна.

И9

И1 нь дараах хэмжээтэй байна.

Тээврийн хэрэгслийг ашиглах газар нутгийн байршил

И1

Улаанбаатар хот

1.2

Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв аймаг

1.1

Бусад аймаг, хот

1.0

И2 нь дараах хэмжээтэй байна.

 

Даатгалын гэрээ эхлэх үеийн бүлэг

 

 

И2

Өмнөх 1 жилийн хугацаанд даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын үед нөхөн төлбөр олгосон тоо, эсхүл тухайн тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолоочийн буруугаас үүссэн зам тээврийн ослын улмаас жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгосон тооноос хамаарах бүлэг

0 удаа олгосон

1 удаа олгосон

2 удаа олгосон

3 удаа олгосон

4 удаа олгосон

М

2.45

0

М

М

М

М

0

2.30

1

М

М

М

М

1

1.55

2

М

М

М

М

2

1.40

3

1

М

М

М

3

1.00

4

1

М

М

М

4

0.95

5

2

1

М

М

5

0.90

6

3

1

М

М

6

0.85

7

4

2

М

М

7

0.80

8

4

2

М

М

8

0.75

9

5

2

М

М

9

0.70

10

5

2

1

М

10

0.65

11

6

3

1

М

11

0.60

12

6

3

1

М

12

0.55

13

6

3

1

М

13

0.50

14

7

3

1

М

И3 нь дараах хэмжээтэй байна.

Даатгалын баталгаанд дурдсан жолоочийн нас,

Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлага

И3

25 хүртэлх насны, 3 жил хүртэлх туршлагатай

1.2

25 хүртэлх насны, 3 жилээс дээш туршлагатай

1.15

25-с дээш насны, 3 жил хүртэлх туршлагатай

1.1

25-с дээш насны, 3 жилээс дээш туршлагатай

1.0

И7 нь дараах хэмжээтэй байна.

Тээврийн хэрэгслийн ангилал, зориулалттын төрөл

И7

В ангилал

Хөдөлгүүрийн багтаамж /см3/

-1000 хүртэл

0.9

-1001-2000

1.0

-2001-3000

1.1

-3001-4000

1.2

-4001-с дээш

1.3

С ангилал

Тээврийн хэрэгслийн даац

-8 тонн хүртэлх даацтай

1.0

-8 болон түүнээс дээш тоннын даацтай

1.3

D ангилал

Суудлын тоо

-16 хүртэлх зорчигчийн суудалтай

1.0

-16 болон түүнээс дээш зорчигчийн суудалтай

1.3

 

ХОХИРОГЧИД ХЭДЭН ТӨГРӨГИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ВЭ?

Тээврийн хэрэгслийн ангилал

Хохирол

Нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ (төг)

1

“А” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

Бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

5 сая төгрөг

2

“В” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг

3

“С” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

4

“Д” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

5

“Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг