УДИРДЛАГЫН БАГ


А.ЭНХЖАРГАЛ | ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

А.Энхжаргал нь 2005 оноос эхлэн банк, санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа бөгөөд 2013 он хүртэл  “Капитал банк”-д Санхүүгийн удирдлагын газрын захирал, 2015-2021 онд “Богд банк”-ны Санхүүгийн удирдлагын газрын захирал болон Санхүү хариуцсан Гүйцэтгэх захирлын орлогчоор, 2023 оноос эхлэн “Бодь Даатгал” ХК-д Санхүү, хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирлаар тус тус ажиллаж байгаад 2023 оны 09 дүгээр сараас эхлэн “Бодь Даатгал” ХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

Тэрээр 2001-2005 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр бакалавр, 2008-2010 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч Агентлаг Удирдлагын академийг Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй, 2014-2015 онд Фижигийн их сургуульд мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр тус тус сурч төгссөн.

М.МӨНХБААТАР | ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ
М.Мөнхбаатар нь 2011 оноос хойш даатгалын салбарт ажиллаж байгаа бөгөөд Бодь даатгал ХХК-д менежер, ахлах менежер, хэлтсийн захирал, ерөнхий менежер зэрэг албан тушаалыг хашиж байсан бөгөөд 2022 оноос Бодь даатгал ХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар ажиллаж байна. М.Мөнхбаатар нь Мандах дээд сургуулийг нягтлан бодогч, бизнесийн удирдлагын бакалавр, Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийг Бизнесийн Удирдлагын Магистр зэрэгтэй төгссөн.

Б.ХҮДЭРТУЛГА | ДАВХАР ДААТГАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ
Б.Хүдэртулга 1996-2000 онд МУИС-ийн ЭЗС-ийг даатгалын эдийн засагч, 2006 онд ХБНГУ-ын Штутгартын их сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр тус тус төгссөн. 2008-2017 онд Бодь Даатгал ХК-д даатгалын ахлах менежер, байгууллагын даатгалын хэлтсийн захирал, 2018 онд АМЕ ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Тэрбээр даатгалын салбартаа олон жил ажилласан туршлагатай.

Б.ОДГЭРЭЛ | ДААТГАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ
2008 оноос эхлэн Бодь Даатгал ХК-д даатгалын менежер, ахлах менежер, хэлтсийн захирлаар тасралтгүй ажиллаж байгаа бөгөөд 2021 оноос байгууллагын даатгалын газрын захирлаар ажиллаж байна. Тэрбээр Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр 2003-2008 онд суралцан төгссөн бөгөөд 2018 онд санхүү эдийн засгийн их сургуульд бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. Даатгалын салбарт 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Байгууллагын даатгалын чиглэлээр мэргэшиж БНХАУ, Малайз улсын даатгалын институтад тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн.

Б.АЛТАНЗУЛ | ЭРСДЭЛ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ
Б.Алтанзул нь 2015 оноос Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуульд багш, ахлах багшаар ажиллаж, 2023 оны 1 дүгээр сараас эхлэн “Бодь Даатгал” ХК-д Санхүү, хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирлаар тус тус ажиллаж байгаад 2023 оны 11 дүгээр сараас эхлэн “Бодь Даатгал” ХК-ийн эрсдэл хариуцан дэд захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

Тэрээр 2011-2015 онд Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийг Бизнесийн удирдлагын бакалавр, 2015-2016 онд Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийг Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй, тус тус сурч төгссөн ба Chartered Insurance Institute (CII) certificate зэрэгтэй.