Даатгалын өдөрлөгийг угтаж Улаанбаатар хот дахь бүх салбар цэгүүд 9 н сарын 2 с эхлэн өдөр бүр 20:00цаг хүртэл ажиллаж эхэллээ.