First step

 1. Ослын улмаас хэн нэгэн хүнд гэмтсэн тохиолдолд
  1. Онцгой байдлын утас – 101
  2. Замын цагдаагийн газрын утас  – 124
  3. Яаралтай түргэн тусламжийн утас – 103.
 2. Та манай шуурхай албаны
  1. 70004800
  2. 99054800 дугаарлуу залгана уу.
 3. Даатгалын тохиолдолыг баталгаажуулж зураг авж бичлэг хийх
 4. Хэрэв орон нутагт байгаа бол 72 цагын дотор тухайн орон нутагдах манай салбарт яаралтай мэдэгдэнэ үү.

Second step

 1. Нөхөн төлбөр авхад шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэх
 2. Бүрдүүлсэн бичиг баримтаа Улаанбаатар хотод бол нөхөн төлбөрийн газарт, орон нутагт бол манай салбарт бүрдүүлж өнгө үү.

Third step

 1. Даатгалын нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг хянаж шийдвэрлэнэ
 2. Нөхөн төлбөр олгох