Алхам 1

 1. Ослын улмаас хэн нэгэн хүнд гэмтсэн тохиолдолд
  • Онцгой байдлын утас – 101
  • Замын цагдаагийн газрын утас  – 124
  • Яаралтай түргэн тусламжийн утас – 103.
 2. Та манай шуурхай албаны
  • 70004800
  • 99054800 дугаарлуу залгана уу.
 3. Даатгалын тохиолдолыг баталгаажуулж зураг авж бичлэг хийх
 4. Хэрэв орон нутагт байгаа бол 72 цагын дотор тухайн орон нутагдах манай салбарт яаралтай мэдэгдэнэ үү.

Алхам 2

 1. Нөхөн төлбөр авхад шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэх
 2. Бүрдүүлсэн бичиг баримтаа Улаанбаатар хотод бол нөхөн төлбөрийн газарт, орон нутагт бол манай салбарт бүрдүүлж өнгө үү.

Алхам 3

 1. Даатгалын нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг хянаж шийдвэрлэнэ
 2. Нөхөн төлбөр олгох