“Жолооч жолоочдоо тусалъя” аяны хүрээнд Нийслэлийн Авто Замын Газартай хамтран Улаанбаатар хотын түгжрэл осол аваар их гардаг авто замуудын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжрууллаа.

БОДЬ ДААТГАЛ компани “Жолооч жолоочдоо тусалъя” аяны хүрээнд Нийслэлийн Авто Замын Газартай хамтран Улаанбаатар хотын түгжрэл, осол аваар их гардаг авто замуудын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах, шинээр байрлуулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд 1 жилийн хугацаанд арчилгаа, засвар үйлчилгээ хийх юм. Энэхүү ажил нь замын хөдөлгөөний осол аваарыг бууруулахын төлөө хийгдэж буй томоохон ажлын эхлэл юм.

Privacy Preference Center