Бодь даатгал ХК ирээдүйн даатгалын боловсон хүчин болох залуусыг сургаж хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд “Даатгалын Мэргэжилтэн” бэлтгэх сургалтыг цахимаар амжилттай зохион байгууллаа.


Сургалт цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан цахим хэлбэрээр 10 өдрийн турш явагдсан бөгөөд сургалтанд хамрагдсан нийт 15 оролцогч нарт даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал, бүтээгдэхүүн, борлуулалтын болон харилцааны ур чадварын мэдлэгийг өргөн хүрээнд олголоо.
Энэхүү сургалтаар компанийн удирдлагууд, ахлах менежер болон менежерүүд өөрийн мэдлэг туршлагаас хуваалцаж нийт залууст амжилт хүслээ.
Компани цаашид амжилттай оролцсон залуусыг ажлын байраар хангаж, өсөн дэвших боломжийг олгож байна.
Сургалтанд оролцсон нийт залуустаа амжилт хүсье.

“Бодь Даатгал” ХХК-ийн Хүний Нөөцийн бодлого, зорилт нь шударга, эрх тэгш, эерэг таатай орчинг бий болгож компанийн эрхэм зорилго, алсын хараа стратeги төлөвлөгөөнд тулгуурлан компанийн хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, судалж сонгох, ажилд томилох, сургаж хөгжүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, урамшуулах зэрэг хүний нөөцтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.

Аливаа байгууллагын амжилтын үндэс нь ажилтнууд байдаг бөгөөд, тэдний ур чадварыг дээд зэргээр хөгжүүлснээр өсөн дэвших боломж, сэтгэл ханамжийг өгдөг билээ.

“Бодь Даатгал” ХХК-ийн хүний нөөцийн менежментийн гол зорилго нь ажилтан бүрийн авъяас чадвар, нөөц боломжуудыг нээн илрүүлж хөгжүүлэх, байгууллагын өмнө тавигдсан зорилгыг биелүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байх орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, чадварлаг мэргэшсэн хүмүүсийг өөртөө татах, тэднийг тогтоон барих, ажилтан бүрийн хувийн чадварыг бүрэн нээж, оновчтой ашиглахад чиглэнэ.