Онлайнаар тээврийн хэрэгслийн даатгал хийх зааварчилгаа.

1. Бодь даатгалын цахим хуудас руу орно уу. Нүүр хуудасны онлайн даатгал
болон тээврийн хэрэгслийн даатгал гэсэн 2 цэсний аль нэг рүү нь дарна уу.

2. Даатгуулах товчийг дарна уу.

3. Тээврийн хэрэгслийнхээ мэдээллийг оруулаад үнэлгээ бодох гэсэн товчийг дарна уу.

4. Даатгалын багцуудын хураамж, хамгаалалттай танилцаж сонголтоо хийсэн бол сонгох товчийг дарна уу

5. Даатгалын гэрээний нөхцөлтэй танилцаж, доош нь гүйлгэж хүлээн зөвшөөрч байна товчийг дарна уу.

6. Хөнгөлөлтийн кодтой бол энд дарж код оруулна хэсэгт дарж кодоо оруулна уу. Даатгалын гэрээнд тусгагдах шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна уу. Мөн купон хүлээж авсан имэйл хаягаа имэйл хаяг бичих талбарт оруулхыг анхаарна уу. Мэдээллээ үнэн зөв бөглөх шаардлагатай.

7. Төлбөрийн хэлбэрээ сонгоод даатгуулах товчийг дарна уу.

8. Төлбөр төлөгдсөнөөр таны гэрээ баталгаажиж мэйл хаягаар нь илгээгдэнэ.

9. АНХААРАХ: Картаар төлбөр хийхэд зарим төрлийн карт нь e-pincode шаарддаг, ийм тохиололд тухайн банкны ATM юмуу лавлахаас e-pincode авна уу.