Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Монголын хувийн эрүүл мэндийн №1 “Жаргалан” даатгал. Таны эрүүл мэндийн цогц хамгаалалт

Дэлгэрэнгүй

204,000

ХЭРЭГЛЭГЧ

200

АЖИЛЧИД

1,115,676,852

НӨХӨН ТӨЛБӨР

26

САЛБАР

Алсын хараа


Азид бүртгэлтэй ердийн болон амьдралындаатгалын компани болно. 2030 он гэхэдХонкогийн хөрөнгийн биржийн 2-р самбартбүртгэлтэй, Азид өрсөлдөгч санхүүгийн цогцхамгаалалт үзүүлэгч компани болно.

Эрхэм зорилго


Хамтын хүчээр Ирээдүйг баталгаажуулна.Хамтын хүчээр санхүүгийн төлөвлөхөд бүрдүүлжхарилцагч бүр ирээдүйгээ төлөвлөхөд ньтусалж түүнд учирч болох эрсэлээс хамгаалаххүчирхэг санхүүгийн компани эрсдэлийнзөвлөх болно.

Үнэт зүйлс


Харилцагч эрхэмМэргэжлийн байхУхаалаг ажиллахХамтын хөгжилХариуцлага

Мэдээ мэдээлэл