Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй даатгалын бүтээгдэхүүн

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос батлагдсан /Даатгалын багц дүрэм/-ийн СЗХ4008 маягтын дагуу Бодь Даатгал ХК-д бүртгэлтэй бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна.

Д/Д Даатгалын хэлбэр Д/Д Даатгалын бүтээгдэхүүн
1 Гэнэтийн осол эмчилгээний даатгал 1 Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал
2 Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал
3 Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал
4 Орон сууц эзэмшигчийн иж бүрэн даатгал
5 Ипотекийн зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгал
6 Гадаадад зорчигчдын амь нас, эрүүл мэндийн Bodi+SOS даатгал
7 On site cover
8 Гэнэтийн ослын даатгал
9 Гадаадад зорчигчдын амь нас, эрүүл мэндийн стандарт даатгал
10 Хилийн боомтоор дамжин өнгөрөгчдийн гэнэтийн ослын даатгал
11 Дотоод аялалын даатгал
12 Дотоодын эрүүл мэндийн ЭРХЭМ даатгал
13 Суудлын гэнэтийн ослын даатгал
14 Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал
15 Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
2 Хөрөнгийн даатгал 16 Тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал
17 Баримт бичгийн даатгал
18 Газрын тос бүтээгдэхүүний даатгал
19 Орон сууцны даатгал
20 Бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эд материалын үлдэгдлийн даатгал
21 Тоног төхөөрөмжийн даатгал
22 Гэр хашаа байшингийн даатгал
23 Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн даатгал
24 Орон сууц түрээслэгчийн даатгал
25 Орон сууц түрээслүүлэгчийн даатгал
26 Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал
27 Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын эрсдэлийн даатгал
28 Оффисын байр түрээслэгчийн даатгал
29 Ипотекийн барьцаа хөрөнгийн даатгал
30 Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгийн даатгал
3 Автотээврийн хэрэгслийн даатгал 31 Тээврийн хэрэгслийн стандарт даатгал
32 Тээврийн хэрэгслийн экстра даатгал
33 Тээврийн хэрэгслийн платинум даатгал
34 Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал
35 Тээврийн хэрэгслийн “Шийдэл” даатгал
4 Ачаа тээврийн даатгал 36 Гадаад ачаа тээврийн даатгал
37 Дотоод ачаа тээврийн даатгал
38 Гадаад илгээмж, шуудангийн даатгал
39 Дотоод илгээмж, шуудангийн даатгал
5 Барилга угсралтын даатгал 40 Барилга угсралтын ажлын даатгал
6 Газар тариалангийн даатгал 41 Үр тарианы даатгал
42 Төмс, хүнсний ногоо, таримлын даатгал
7 Мал амьтдын даатгал 43 Малын индексжүүлсэн даатгал
44 Хурдан морины даатгал
45 Гэрийн тэжээвэр амьтны даатгал
8 Агаарын хөлгийн даатгал 46 Агаарын хөлгийн их биеийн даатгал
9 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хаиуцлагын даатгал 47 Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
48 Транзит болон Монголд түр орж ирсэн тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
10 Хариуцлагын даатгал 49 Өмчлөгч эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал
50 Нягтлан бодогчийн хариуцлагын даатгал
51 Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
52 Ажиллагсадын хариуцлагын даатгал
53 Байгууллагын хариуцлагын даатгал
54 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал
55 Нотариатч, өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал
56 Эмч, эмчилгээний ажилтны хариуцлагын даатгал
57 Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
58 Орон сууц өмчлөгч эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал
59 Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал
60 Операторын хариуцлагын даатгал
61 Иргэдийн хариуцлагын даатгал
62 Теллерийн хариуцлагын даатгал
63 Зорчин явагч, тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
64 Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
65 Цэцэрлэг болон сургуулийн бага ангийн багш нарын хариуцлагын даатгал
66 Аудитын байгууллагын хариуцлагын даатгал
11 Санхүүгийн даатгал 67 Бизнес тасалдал даатгал
68 Бэлэн мөнгө, үнэт цаасны даатгал
69 Төлбөрийн тасалдлын даатгал
70 Экспортын зээлийн даатгал
12 Зээлийн даатгал 71 Зээлийн эрсдэлийн даатгал
13 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 72 Агаарын хөлгийн өмчлөх болон эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал
14 Албан журмын даатгал 73 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
Нийт: 73 даатгалын бүтээгдэхүүн

Даатгалын үнэлгээ гэдэг нь даатгалын зүйлийн мөнгөн илэрхийлэл буюу нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ юм.

Даатгалын эрсдэл нь гэнэтийн,санамсаргүй, даатгуулагчийн хяналтаас гадуур, тохиолдлын байх зарчимтай.

Даатгалын зүйл гэдэг нь таны даатгуулж буй эд хөрөнга эсвэл ашиг сонирхол юм.

Ямар нэгэн эрсдлээс үүдэн гарсан хохирлыг даатгалын компаниар нөхөн төлүүлэх боломжтой хамгаалалт юм.