Эрхэм Эрүүл мэндийн даатгал.  Та дараах багцуудаас сонголтоо хийнэ үү.

Жилийн нийт дээд хязгаар

10.000.000₮

30.000.000₮

50.000.000₮

Даатгал үйлчлэх бүс нутаг

Монгол улс

Монгол улс

Монгол улс

Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гадна хамгаалалт

3.000.000₮

Даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг /УСҮ-ээс бусад/

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
20%

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
20%

Нөхөн төлбөрийн тохиолдол бүрт
20%

Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр Энгийн өрөө
40.000₮ хүртэл
Энгийн өрөө
60.000₮ хүртэл
Энгийн өрөө
80.000₮ хүртэл
Эмнэлгийн төлбөр
Хиймэл үе мөч
Сахиурын зардал
Физик эмчилгээ
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаторийн мэс засал 3.000.000₮ 5.000.000₮ 10.000.000₮
Онош тогтоох шинжилгээ ба нарийвчилсан шинжилгээ 1.000.000₮ 3.000.000₮ 5.000.000₮
Эмчийн заавраар хэрэглэх эм тарианы зардал
Ослоос үүдэлтэй амбулаторийн яаралтай эмчилгээ
Эмчийн заавраар хийгдэх физик нөхөн сэргээх эмчилгээ 100.000₮ 200.000₮ 300.000₮
Хавдрын хамгаалалт
Эмчийн тогтмол үзлэг
Тогтмол хэрэглэх эм тарианы зардал
Онош тогтоох нарийвчилсан шинжилгээ
Туяа болон химийн эмчилгээ
Веллнэсс хамгаалалт
Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг 100.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
150.000₮
/Нөхөн төлбөр аваагүй бол 2дах жилд УСҮ-т хамрагдах эрх нээгдэнэ./
Гэрээ эхлэхийн өмнөх болон Архаг өвчний хамгаалалт /12 сарын хүлээлгийн хугацаатай/
Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө даатгуулагчийн оношлуулсан, эмчлүүлж байсан, дахин сэдэрдэг, шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан өвчлөл болон архаг эмчилгээний зардал /амбулатори, хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээ/ 500.000₮ 1.000.000₮ 2.000.000₮
Жирэмслэлт төрөлтийн хамгаалалт /12 сарын хүлээлгийн хугацаатай/
Төрөлтийн өмнөх болон дараах хүндрэл 500.000₮ 1.000.000₮
Жирэмслэлтийн хяналтын зардал 800.000₮ 1.000.000₮
Төрөлтийн зардал
Шүдний хамгаалалт
Ослоос үүдэлтэй шүдний эмчилгээ 100.000₮ 300.000₮ 500.000₮
Шүдний ердийн эмчилгээ
Шүдний сувгийн эмчилгээ
Амны ба эрүү нүүрний мэс засал
Бусад хамгаалалт
Орон нутгийн газраар хийгдэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ
Орон нутгийн хуваарьт нислэгийн төлбөр /1 талдаа/ 300.000₮ 500.000₮

Даатгалын багцаа сонгох

Сонгох Сонгох Сонгох