ЭРХЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Ерөнхий танилцуулга:
Хүн бүрт эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй болгож, эрүүл мэндийн салбарт бодит хөрөнгө оруулалт хийж, Монгол хүн илүү тайван, жаргалтай, эрүүл амьдрах нөхцөл бүрдэхэд энэхүү бүтээгдэхүүнийг зориулав.
Давуу тал болон онцлог:
•    Албан ёсны зөвшөөрөлтэй бүх эмнэлэгт үйлчлүүлэх боломж
•    Эмнэлэг рүү шууд төлбөр хийх үйлчилгээ
•    Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамгаалалт
•    Хамтран ажиллагч байгууллагын хөнгөлөлт
•    Нөхөн төлбөрийн шуурхай үйлчилгээ
•    24/7 харилцагчийн халамж үйлчилгээ
•    Байгууллага, гэр бүлд зориулсан хэмнэлт

Хавсралтаар явуулах document-ийг татаж авах: