Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал

2,00010,000
Clear

SKU N/A Category

Additional information
Жолоочийн тоо

1, 2, 3, 4, 5

100.000₮

Нийт хураамж

2000₮

Даатгалын жилийн хураамж
Даатгалын үйлчлэх хугацаа:/1 жил буюу 365 хоног/
  1. Хүний амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой нөхцөл байдлын үед шаардагдах түргэн тусламжийг яаралтай үзүүлэх түргэн тусламж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэх
  2. Даатгалын тохиолдол болсон газар боломжтой бол:
  • Холбогдох баримт нотолгоо болох эд зүйлийг шинжлэн дүгнэх, шуурхай албаны хүмүүс иртэл хөндөхгүй, хэвээр байлгах;
  • Түүнд оролцсон болон гэрчийн мэдүүлгийг үнэн зөвөөр авах;
  • Тохиолдол болсон цаг хугацаа, газар, хэн бэртэж гэмтсэн, нас барсан, ямар зүйл хохирсон талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
  • Ямар ч хохирлын үед шуурхай албанд нэн даруй яаралтай мэдэгдэж байх
  1. Хохирлын нэхэмжлэлийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, даатгалын тохиолдлын үед түргэн шуурхай ажиллах 24 цагийн дуудлага хүлээн авах үүргийг Бодь Даатгал ХК-ийн нөхөн төлбөрийн газрын “Шуурхай Алба” гүйцэтгэнэ.