Дотоодын аяллын даатгал

Бид танд зориулсан Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр 15 хоногийн хугацаанд аюулгүй, эрсдэлгүй зорчиход туслах дотоодын аяллын даатгалын бүтээгдэхүүнээ санал болгож байна

БАГЦ #1

ХАМГААЛАЛТЫН ДҮН

2,000,000₮

Багц-1 /2.000.000төг/

3,00070,000
Clear

Additional information
Аялах хүний тоо

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Даатгалын хугацаа/хоног

1-5 хоног хүртэл, 6-10 хоног хүртэл, 11-15 хоног хүртэл

Амь нас эрсдэх Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн алдах Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар хэсэгчлэн алдах Хамрагдсан
Зөөн тээвэрлэх зардал 1,000,000₮
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс
Нэр заасан өвчнөөс үүдэлтэй Эмнэлэг эмчилгээний зардал
- Хурц буглаат өвчнүүд/хатиг, мундас, идээт бээр/
- Хорт ургамалд хордох ба шавьж амьтанд хазуулах
- Хоолны хордлого, нарны хордлого
- Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
1,000,000₮

Санамж: 65 болон түүнээс дээш насны иргэдийг зөвхөн үндсэн эрсдэлээс даатгана

БАГЦ #2

ХАМГААЛАЛТЫН ДҮН

5,000,000₮

Багц-2 /5.000.000төг/

5,000112,500
Clear

Additional information
Аялах хүний тоо

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Даатгалын хугацаа/хоног

1-5 хоног хүртэл, 6-10 хоног хүртэл, 11-15 хоног хүртэл

Амь нас эрсдэх Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн алдах Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар хэсэгчлэн алдах Хамрагдсан
Зөөн тээвэрлэх зардал 2,500,000₮
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс
Нэр заасан өвчнөөс үүдэлтэй Эмнэлэг эмчилгээний зардал
- Хурц буглаат өвчнүүд/хатиг, мундас, идээт бээр/
- Хорт ургамалд хордох ба шавьж амьтанд хазуулах
- Хоолны хордлого, нарны хордлого
- Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
2,500,000₮

Санамж: 65 болон түүнээс дээш насны иргэдийг зөвхөн үндсэн эрсдэлээс даатгана

БАГЦ #3

ХАМГААЛАЛТЫН ДҮН

20,000,000₮

Багц-3 /20.000.000төг/

10,000300,000
Clear

Additional information
Аялах хүний тоо

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Даатгалын хугацаа/хоног

1-5 хоног хүртэл, 6-10 хоног хүртэл, 11-15 хоног хүртэл

Амь нас эрсдэх Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн алдах Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар хэсэгчлэн алдах Хамрагдсан
Зөөн тээвэрлэх зардал 10,000,000₮
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс
Нэр заасан өвчнөөс үүдэлтэй Эмнэлэг эмчилгээний зардал
- Хурц буглаат өвчнүүд/хатиг, мундас, идээт бээр/
- Хорт ургамалд хордох ба шавьж амьтанд хазуулах
- Хоолны хордлого, нарны хордлого
- Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
5,000,000₮

Санамж: 65 болон түүнээс дээш насны иргэдийг зөвхөн үндсэн эрсдэлээс даатгана