Аялалын үед COVID19 туссан тохиолдолд эмнэлэг эмчилгээний зардлыг бид хариуцна

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа иргэд Covid 19 цар тахал илэрч эхлэн тархахаас өмнө гадаад улсад зорчих хугацаандаа тус өвчнөөр өвдсөн тохиолдолд эмчилгээний зардлыг аялалын даатгалын гэрээний хүрээнд олгоно. Харин гадаад улс оронд оршин сууж байгаа болон суралцаж байгаа иргэд даатгуулсан тохиолдолд хамаарахгүй.

Хуваарьт нислэг 1️⃣0️⃣ цагаас дээш хугацаагаар хойшлогдсон тохиолдолд даатгуулагчид түр байрлах байр, унааны хөлс, хоол ундны зардлыг 2️⃣0️⃣0️⃣ $ хүртэл нөхөн төлнө.

Даатгалын зөвлөгөө
☎️ 7000 4800