“Бодь Даатгал” ХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 145 тоот “Компанийн засаглалын кодекс”-ийг шинэчлэн батлах тухай тогтоолын хавсралт болон бусад зохицуулалтын баримт бичгийг дагаж мөрдөх, ёс зүйн хэм хэмжээг ханган ажиллаж байна.

Комплэйнсийн үйл ажиллагааг дараах аргаар хэрэгжүүлнэ.

  1. Харилцагчийг таньж мэдэх
  2. Эрсдэлийн удирдлага
  3. Сэжигтэй гүйлгээг таньж мэдэх, илрүүлэх, мэдээлэх