Даатгуулагч болон хохирогчийг хүлээлгэхгүйгээр, ослын газар дээр нэн даруй очиж даатгалын тохиолдлыг баримтжуулах зорилгоор “Бодь Даатгал” ХХК нь онлайн такси үйлчилгээний “UB CAB” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.