50,000120,000
Цэвэрлэх

Тайлбар
Даатгалын багц Нийт хамгаалалтын хэмжээ Нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ
Багц 1 1,500,000 500,000
Багц 2 2,100,000 700,000
Багц 3 2,400,000 800,000
Багц 4 3,000,000 1,000,000
Нэмэлт мэдээлэл
Багц

Багц 1, Багц 2, Багц 3, Багц 4

Privacy Preference Center