ТЭЭВРИЙН  ХЭРЭГСЛИЙН ШИЙДЭЛ ДААТГАЛ

Даатгалын багцууд

Багц 1

Багц 2

Багц 3

Багц 4

Нийт хамгаалалтын хэмжээ

1,500,000₮

2,100,000₮

2,400,000₮

3,000,000₮

Даатгалын эрсдэл
Даатгагдсан тээврийн хэрэгслийг жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож буй жолоочийн буруутай үйлдлийн улмаас өөрийн тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийн амь нас, эрүүл мэндэд учрах эрсдэл.
Даатгалын зүйл
Иргэн хуулийн этгээдийн "B" ангиллын тээврийн хэрэгсэл
Жолоочийн амь нас,эрүүл мэнд
Сонголтууд Даатгуулах Даатгуулах Даатгуулах Даатгуулах
Даатгалын хугацаа
1 жил
Нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

500,000₮

700,000₮

800,000₮

1,000,000₮

Даатгалын хураамж

50,000₮

60,000₮

90,000₮

120,000₮

Даатгалын үнэлгээ гэдэг нь даатгалын зүйлийн мөнгөн илэрхийлэл буюу нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ юм.

Даатгалын эрсдэл нь гэнэтийн,санамсаргүй, даатгуулагчийн хяналтаас гадуур, тохиолдлын байх зарчимтай.

Даатгалын зүйл гэдэг нь таны даатгуулж буй эд хөрөнга эсвэл ашиг сонирхол юм.

Ямар нэгэн эрсдлээс үүдэн гарсан хохирлыг даатгалын компаниар нөхөн төлүүлэх боломжтой хамгаалалт юм.