Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал нь таны бусдын машинд учруулсан хохирлыг нөхөн төлдөг бол
Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь таны өөрийн тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохиролыг нөхөн төлөх зорилготой даатгал юм

Таны тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл, зогсоолын үеийн эрсдэл, хулгайн эрсдэл, байгалийн, галын гэх мэт бүхий л төрлийн эрсдэлүүдээс үүсэх хохиролыг мөнгөн хэлбэрээр эсвэл сэлбэх, засах, солих зэргээр нөхөн төлбөр олгодог ач холбогдолтой даатгал юм.

Даатгалаа хийлгэх хялбар, шуурхай, цахим боллоо.

Та яг одоо дараах 3-хан алхамын дагуу хийгээрэй.

1
2
3
Эхлэх Багц сонгол Мэдээлэл оруулах Төлбөр төлөх

Алхам1:Та тээврийн хэрэгслийнхээ мэдээллийг оруулаад үнэлгээгээ тооцоолно уу. Энэхүү үнэлгээ нь таны даатгалын нөхөн төлбөрийн хамгаалалтын дүн болно.

Үйлдвэрлэгч Загвар Үйлдвэрлэсэн он Орж ирсэн он
Таны тээврийн хэрэгсэлийн зах зээлийн өнөөгийн үнэлгээ:

Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээнд суурилж даатгалын хураамж тооцоологдоно.

Даатгалын хураамж бодох
Эрсдэлүүд Бизнес багц Сонголт А Сонголт Б Хэмнэлт багц
1 Зам тээврийн осол 100% 100% 100% 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100% 100% 100% 90%
3 Барилга, сантехникийн эрсдэл 100% 100% 100% 90%
4 Шилний хохирол 100% 100% 90% 80%
5 Өөрийн санаандгүй үйлдэлээс гарах эрсдэл замын хөдөлгөөнд оролцох үед 100% 100% 90% 80%
6 Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл 100% 100% 90% 80%
7 Мал амьтнаас учруулах эрсдэл 100% 100% 90% 80%
8 Биет зүйл дээрээс унах эрсдэл 100% 100% 90% 80%
9 Жолоо шилжүүлсэн үед гарах эрсдэл 100% 90% 80% 70%
10 Галын эрсдэл 100% 90% 80% -
11 Шилний хохирол замын хөдөлгөөнд оролцоогүй үед 100% 100% 80% -
12 Гараж талбайд байх үед учирч болох эрсдэл 100% 100% 80% -
13 Хулгайн эрсдэл 100% 100% 80% -
14 Хэсэгчилсэн хулгай 100% 90% 80% -
15 Тольны хулгай 100% 90% 80% -
16 Дугуйн эрслэл 100% 90% 80% -
17 Нэмэлт тоноглол хэрэгсэлд учирсан хохирол нэмэлт хураамжаар 100% 90% 80% -
18 Дугуйнаас үйдэн гарах хохирол 100% - - -
19 Хэрвээ энэ бүх эрсдэл даатгуулагчийн буруугаас гарсан бол 100% 100% 90% 80%

Нэмэлт үйлчилгээ

1 Platinum нөхцлөөр даатгуулсан бол таны тээврийн хэрэгслийн хохирлыг албан ёсны дистрибьютерийн үнийн саналыг удиртгал болгож үнэлэх - - -
2 24 цагийн дуудлага үйлчилгээ
3 Хуулийн зөвлөгөө
4 Төлбөрийн уян хатан нөхцөл
5 Эмчилгээний зардал(Ослын улмаас жолооч болон зорчигчийн эрүүл мэндэд учирсан бэртэл гэмтлийн эмнэлэг эмчилгээний зардал) 1 сая ₮ 800,000₮ 500,000₮ 200,000₮
6 Хохирлын материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгөх
7 Хохирлын үнэлгээний зардал -
8 Ослын дараах 1 удаа чирч тээвэрлэх зардал(хот суурин газар) -
9 Ослын дараах 1 удаа гадна, дотор угаалгын зардал(35,000₮ хүртэл) - -
10 Дуудлагын жолоочийн 1 удаагийн үнэгүй үйлчилгээ - -
11 Машин асаах, ослын үеийн авто сервис, дугуй солих зардал - - -
12 Ослын дараах унааны зардал(гэрээний хугацаанд 50,000₮) - - -

Багцын тайлбар

Бизнес багц

Бүх эрсдэлээс 100% хамгаална, нэмэлт бүх үйлчилгээ үнэгүй

Сонголт А багц

Эрсдэлээс 90-100% хамгаална, нэмэлт үйлчилгээ хязгаартай

Сонголт А багц

Эрсдэлээс 80-100% хамгаална, нэмэлт үйлчилгээ хязгаартай

Сонголт А багц

Эрсдэлээс 70-100% хамгаална, нэмэлт үйлчилгээ хязгаартай

Даатгалын багцаа сонгоно уу

  • Та хуульд заасны дагуу гэрээний хугацаанд гэрээтэй холбоотой бүх мэдээллийг даатгагчаас үнэ төлбөргүй авах эрхтэй
  • 24 цагийн Шуурхай Албаны “Түргэн Шуурхай Соёлтой” үйлчилгээг ослын газар дээр авна.
  • 500 мянга хүртэлх Нөхөн төлбөрийг газар дээр нь шийдүүлж авах боломжтой.
  • 21 аймагт салбартай тул та санаа зоволтгүй зорчиж болно.