2018 оны 10 сарын 18-наас 12 сарын 31 хүртэл иргэдийн тээврийн хэрэгслийн даатгал 30 хувь хүртэл хөнгөлөлт үзүүлж байна.

  • Амьдралын хором бүр амар тайвнаас эхэлдэг.
  • Сайн жолооч сайн хамгаалалтыг сонгодог.