ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ёстой.

Та замын хөдөлгөөнд оролцох явцдаа зам тээврийн осол гарган бусдын машиныг мөргөх, тухайг машин дотор сууж явсан зорчигч гэмтэх, нас барах болон явган хүнийг шүргэх, мөргөх, амь насыг нь хохироох, мөн зогсоол дээр тавих, ухрахдаа бусдын машиныг мөргөх эсвэл явган хүнийг санамсаргүйгээр мөргөх, амь насыг нь хохироох зэргээр бусдын эрүүл мэнд, амь нас эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас гарах зардлыг энэхүү даатгал нөхөн төлнө.

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр /машинтай хүн бүр/
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч эсэхээс үл хамааран мэргэшсэн жолооч болон “С”, “Д” ангиллын жолооч заавал даатгуулна.

Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал .


Хүн амьдралынхаа туршид өөрийн амьдралыг бүтээн цогцлоож байдаг. Энэхүү бүтээсэн амьдралын салшгүй хэсэг нь халуун дулаан орон гэр,  хашаа байшин, эд хогшил юм. Өөрийн хөлс, хүч хөдөлмөр, цаг хугацаа, оюун ухаанаа зарцуулан босгосон хөрөнгөө зөвхөн цоожлоод орхих нь хангалттай гэж үү.

Амьдарч байгаа орон байр, эдэлж хэрэглэх эд хогшил тань гал түймэрт өртөх, усанд автах, хулгайлагдах зэрэг гэнэтийн таагүй үйлдлээс гарах хохирлыг Даатгалд шилжүүлснээр өөрт учрах санхүүгийн дарамтыг бага зэрэг хөнгөвчлөх боломжтой.

Та дараах эд хөрөнгөө даатгуулж болно.

 • Орон сууц 
 • Гэр хашаа, байшин
 • Ахуйн цахилгаан хэрэгсэл
 • Тавилга, эд хогшил
 • Агуулахад байгаа болон лангуун дээр борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүн
 • Үнэт эдлэл гэх мэт.

Даатгалын эрсдэл

 • Гал түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт;
 • Байгалийн эрсдэл (газар хөдлөлт, үер, цасан болон шороон шуурга, хөрсний суулт, овойлт, хүчит салхи);
 • Цахилгааны гэмтэл:
 • Сантехникийн ус алдалт:
 • Үйлдвэрийн осол, барилга хананы нуралт;
 • Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол
 • Ахуйн осол (Элдэв биет зүйл дээрээс унах, нурах, биет зүйлээр мөргөх, ус чийгнээс даатгалтай хөрөнгөд хохирол учрах)
 • Хулгайн эрсдэл /нэмэлт хураамжтай

Даатгалын үнэлгээ

Таны хөрөнгийн баршил, хийц, бүтцээс хамааран харилцан адилгүй үнэлгээтэй байна. Та ямар ханшаар үнэлэн ямар эрсдэлээр хамгаалуулах талаар даатгалын мэргэжилтний зөвлөгөөг авах нь чухал. Жилд төлөх даатгалын хураамжийн хэмжээ дунджаар 0,8-1,5% байна.ОРОН СУУЦ ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ


Та болон танай гэр бүлийн хэн нэгний болгоомжгүй үйлдлээс болж гал гарах, ус алдах зэргээс болж бусдын эд хөрөнгөнд учруулсанаас үүдэн гарах санхүүгийн хохирлоос хамгаалах даатгал юм.

Даатгалын эрсдэлд юу байх вэ?

 • Бүх төрлийн галын эрсдэл
 • Газ дэлбэрэлт
 • Ус алдалт

НЭМЭЛТ ХАМГААЛАЛТ

 • Гал гарсны улмаас гэртээ амьдрах боломжгүй болсон тохиолдолд түр байрлах байрны зардлыг 500,000 төгрөг хүртэл нөхөн төлнө
 • Даатгуулагчийн тэжээвэр мал амьтнаас учруулах хохиролЖолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал


Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ёстой.

Та замын хөдөлгөөнд оролцох явцдаа зам тээврийн осол гарган бусдын машиныг мөргөх, тухайг машин дотор сууж явсан зорчигч гэмтэх, нас барах болон явган хүнийг шүргэх, мөргөх, амь насыг нь хохироох, мөн зогсоол дээр тавих, ухрахдаа бусдын машиныг мөргөх эсвэл явган хүнийг санамсаргүйгээр мөргөх, амь насыг нь хохироох зэргээр бусдын эрүүл мэнд, амь нас эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас гарах зардлыг энэхүү даатгал нөхөн төлнө.

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр /машинтай хүн бүр/
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч эсэхээс үл хамааран мэргэшсэн жолооч болон “С”, “Д” ангиллын жолооч заавал даатгуулна.

Итгэлцүүр

Томъёо

1

Таны тээврийн хэрэгсэл аль бүс нутагт бүртгэлтэйгээс хамаарна.

И1

2

Даатгалын хугацаанд авч байсан нөхөн төлбөрийн тооноос хамаарна.

И2

3

Таны нас, жолооны туршлагаас хамаарна.

И3

4

Таны даатгалын хугацаанаас хамаарна.

И4

5

Та худал мэдүүлэг өгсөн бол хураамж өснө.

И5

6

Таны тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолоочийн тооноос хамаарна.

И6

7

Тээврийн хэрэгслийн даац, хөдөлгүүрийн багтаамж, зорчигчдын суудлын тооноос хамаарна.

И7

8

Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн төрлөөс хамаарна.

 • Хувийн
 • Байгууллагын

И8

9

Тээврийн хэрэгслийн чиргүүлтэй эсэхээс хамаарна.

И9

И1 нь дараах хэмжээтэй байна.

Тээврийн хэрэгслийг ашиглах газар нутгийн байршил

И1

Улаанбаатар хот

1.2

Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв аймаг

1.1

Бусад аймаг, хот

1.0

И2 нь дараах хэмжээтэй байна.

 

Даатгалын гэрээ эхлэх үеийн бүлэг

 

 

И2

Өмнөх 1 жилийн хугацаанд даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын үед нөхөн төлбөр олгосон тоо, эсхүл тухайн тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолоочийн буруугаас үүссэн зам тээврийн ослын улмаас жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгосон тооноос хамаарах бүлэг

0 удаа олгосон

1 удаа олгосон

2 удаа олгосон

3 удаа олгосон

4 удаа олгосон

М

2.45

0

М

М

М

М

0

2.30

1

М

М

М

М

1

1.55

2

М

М

М

М

2

1.40

3

1

М

М

М

3

1.00

4

1

М

М

М

4

0.95

5

2

1

М

М

5

0.90

6

3

1

М

М

6

0.85

7

4

2

М

М

7

0.80

8

4

2

М

М

8

0.75

9

5

2

М

М

9

0.70

10

5

2

1

М

10

0.65

11

6

3

1

М

11

0.60

12

6

3

1

М

12

0.55

13

6

3

1

М

13

0.50

14

7

3

1

М

И3 нь дараах хэмжээтэй байна.

Даатгалын баталгаанд дурдсан жолоочийн нас,

Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлага

И3

25 хүртэлх насны, 3 жил хүртэлх туршлагатай

1.2

25 хүртэлх насны, 3 жилээс дээш туршлагатай

1.15

25-с дээш насны, 3 жил хүртэлх туршлагатай

1.1

25-с дээш насны, 3 жилээс дээш туршлагатай

1.0

И7 нь дараах хэмжээтэй байна.

Тээврийн хэрэгслийн ангилал, зориулалттын төрөл

И7

В ангилал

Хөдөлгүүрийн багтаамж /см3/

-1000 хүртэл

0.9

-1001-2000

1.0

-2001-3000

1.1

-3001-4000

1.2

-4001-с дээш

1.3

С ангилал

Тээврийн хэрэгслийн даац

-8 тонн хүртэлх даацтай

1.0

-8 болон түүнээс дээш тоннын даацтай

1.3

D ангилал

Суудлын тоо

-16 хүртэлх зорчигчийн суудалтай

1.0

-16 болон түүнээс дээш зорчигчийн суудалтай

1.3

 

ХОХИРОГЧИД ХЭДЭН ТӨГРӨГИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ВЭ?

Тээврийн хэрэгслийн ангилал

Хохирол

Нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ (төг)

1

“А” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

Бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

5 сая төгрөг

2

“В” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг

3

“С” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

4

“Д” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

5

“Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг


ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ


Яагаад таньд гэнэтийн ослын даатгал хэрэгтэй вэ?

Гэнэтийн аюул осол хэлж ирдэггүй хийсч ирдэг гэж Монголчууд бид ярьдаг. Бидний хүрээлэн буй орчин, техник технологи өсөн дэвшихийн хирээр бид алхам тутамдаа аюулгүй байдлыг сайтар мөрдөх нь чухал.

Хүмүүс бидний санамсар болгоомжгүй үйлдэл, гэнэтийн аюул ослоос үүдэн учрах хохирлоос энэхүү даатгал хамгаална.

Ямар үнэтэй даатгал вэ?

Та даатгуулахдаа даатгалын үнэлгээгээ өөрөө сонгох бөгөөд манай даатгалын мэргэжилтнүүд танд зөвлөгөө өгч таны хэрэгцээнд нийцэх үнэлгээг санал болгох болно. Гэхдээ таны ажил мэргэжлийн онцлог, даатгуулах хугацаанаас хамааран хураамжийг тогтооно.

Гэнэтийн осол гэж юу вэ?

 • Хальтирч унах, унаж бэртэх, элдэв зүйлд хавчуулагдах, гар хөлөө гэмтээх, түлэгдэх, элдэв хорт зүйл, хорт хий, эмийн зүйлээс хордох, угаартах, дээвэр тагтан дээрээс юм унах, зам тээврийн осолд өртөх гэх мэт
 • Гал түймэрт өртөх, үер усанд автах, наранд цохиулах, элдэв хорт ургамалд хордох гэх мэт
 • Морь малаас унах, чирэгдэх, малд өшиглүүлэх, тийрүүлэх, хазуулах, мал маллагаа, агнуурын болон бусад үед араатан амьтан, нохойд хазуулах, уруулах гэх мэт
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хурц хордлого гэх зэргээр ажил мэргэжлийн онцлогоос хамааран гарах хохирол
 • Машин, галт тэрэг, онгоцоор болон усан онгоцоор зорчих явцад тухайн тээврийн хэрэгсэл онхолдох, мөргөлдөх, шүргэлцэх, шарвах, унах, живэх зэргээс үүдэн бэртэж гэмтэх, улмаар амь насаа алдах
 • Бусдад зодуулах, хорлогдох, буу хутга мэс бүхий этгээдийн дайралтанд өртөх зэргээр гэнэтийн таагүй үйлтэй учрахЗЭЭЛИЙН ЭРСДЛИЙН ДААТГАЛ


Тухайн зээлдэгч зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас зээлдүүлэгч талд төлөх төлбөрийг тасалдсанаас үүсэх эрсдлийн хамгаалах зорилготой даатгал юм.ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ


Тухайн даатгуулагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ санамсар болгоомжгүй, гэнэтийн эрсдлийн улмаас биелүүлж чадаагүй тохиолдолд үүсэх эрсдлээс хамгаалах зорилго бүхий даатгал юм.БИЗНЕС ТАСАЛДЛЫН ДААТГАЛ


Талуудын хооронд байгуулагдсан тухайн даатгалын  гэрээнд тусгагдсан даатгалтай зүйлд  давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас  учирсан хохирлоос үүдэн түүний бизнесийн үйл ажиллагаа нь тасалдсаны улмаас олох байсан ашиг орлогын алдагдлыг хамгаалах зорилготой даатгал юм.