“DEVITA Global” болон “Бодь Даатгал” ХК хамтран ажиллахаар боллоо

DEVITA Global төвлөрсөн бус эрүүл мэндийн өгөгдлийг түгээх дундын эдийн засгийг хөгжүүлэхээр Монголын тэргүүлэх даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч Бодь Даатгал групптэй хамтран ажиллана.

“DEVITA Global” болон “Бодь Даатгал” ХК хамтран блокчэйн технологийн тусламжтайгаар “Дата эзэмшигч“ болон “Дата хэрэглэгч” гэж тодорхойлогддог платформын оролцогч талууд өөрсдийн хувийн эрүүл мэндийн мэдээллийг найдвартайгаар хадгалах, солилцох боломжтой итгэлцлийн сүлжээг бүтээх замаар төвлөрсөн бус эрүүл мэндийн өгөгдлийг түгээх дундын эдийн засгийг бий болгон хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү хамтын ажиллагааны гэрээ нь дэлхийн эрүүл мэндийн даатгалын салбар дата өгөгдлийн менежментийн томоохон хямралтай нүүр тулан илүү чанартай, аудит хийх боломжтой, найдвартай эрүүл мэндийн мэдээллийн санг бий болгох эрэлт хэрэгцээ ихээхэн нэмэгдсэн цар тахлын энэ хүнд цаг үед хийгдэж байгаагаараа онцлог юм.
DEVITA эрүүл мэндийн өгөгдлийг түгээх дундын эдийн засаг нь Дата эзэмшигчдэд хувийн эрүүл мэндийн мэдээллээ төвлөрсөн бус мэдээллийн санд оруулах мөн найдвартай эх сурвалжаас цуглуулсан эрүүл мэндийн мэдээлэл шаардлагатай байгаа Дата хэрэглэгчдэд DEVITA зах зээл дээрх мэдээллээ худалдах замаар ашиг олох боломжийг олгодог байна.

Дата өгөгдлийг өвчтөнүүдээс шууд авч хөдөлшгүй, харилцан уялдаа холбоо бүхий төвлөрсөн бус дэвтэрт найдвартай бүртгэн авч Дата хэрэглэгчдэд зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр тухайн мэдээллийг судалгаа, зах зээлийн дүн шинжилгээ хийхэд ашиглах боломжтойгоор нээлттэй болгох юм. Түүнчлэн даатгалын компаниудын хувьд тэр дундаа Бодь Даатгал ХК-ийн хувьд эрүүл мэндийн эрсдэлийг үнэлэхдээ тухайн хүний эрүүл мэндийн талаар үнэн зөв, найдвартай мэдээлэл олж авах боломж бүрдэж юм.

DEVITA Global төсөлтэй хийж буй хамтын ажиллагааны талаар Бодь Даатгал ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Золбаяр: “DEVITA Global төсөл нь дата эзэмшигчдээс хувийн эрүүл мэндийн өндөр чанартай мэдээллийг аюулгүй, найдвартай, үр ашигтайгаар олж авах цоо шинэ арга замыг манай Бодь Даатгал ХК-ийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж өгч байгаа нь бид бүхний хувьд олзуурхууштай зүйл юм” хэмээн онцолжээ.

Бодь даатгал ХК нь 1995 онд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 21 аймгийн 330 суманд байрлах 26 салбар нэгжээрээ дамжуулан өндөр өгөөж бүхий даатгалын үйлчилгээг орон даяар цаг алдалгүй түргэн шуурхай хүргэсээр ирсэн юм. Бодь даатгал нь Францын үндэстэн дамнасан AXA олон улсын даатгалын фирмийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч бөгөөд 200 гаруй ажилтан, албан хаагч, 800 гаруй төлөөлөгч болон банкны даатгалын сүлжээгээр дамжуулан дотоодын болон олон улсын эрүүл мэндийн даатгалыг үйлчилгээг үзүүлдэг. АХА Бодь+ олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүний жилийн борлуулалт 3 тэрбум төгрөг буюу 1 сая долларын ашиг орлого олдог бөгөөд энэхүү амжилтын гол түлхүүр нь Монголын ард түмний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн дотоодын чанартай даатгалын бүтээгдэхүүнийг бий болгоход нэн шаардлагатай үнэн зөв, найдвартай үндэсний тоон мэдээллийн эх сурвалжтай холбоотой юм.

Бодь даатгал ХК нь 2020 оноос эхлэн дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий даатгалын компани болох зорилгоор Монголын эрүүл мэндийн даатгалын салбарыг дижитал системд бүрэн шилжүүлэхээр тууштай хичээж ирсэн. DEVITA төвлөрсөн бус мэдээллийн удирдлагын системээр дамжуулан өндөр чанартай, аудит хийх боломжтой, найдвартай эрүүл мэндийн дата өгөгдлийг олж авах блокчэйн технологийг нэвтрүүлж байгаа нь Бодь Даатгал ХК-ийн эрүүл мэндийн салбарын дутагдалтай, үр ашиггүй уламжлалт тогтолцоог арилгаж, өндөр өгөөж бүхий даатгалын бүтээгдэхүүнийг харилцагчиддаа хүргэхийг зорьж байгаагийн томоохон илрэл юм.

DEVITA-ийн үүсгэн байгуулагч Жозеф Ли “Эрүүл мэндийн өгөгдлийг бодит цагийн горимоор аюулгүй хангаснаар DEVITA-ийн ач холбогдол эрүүл мэндийн мэдээллийн солилцоо, цахим сангийн үйлчилгээнээс ч өргөн болох нь харагдаж байгаа юм. Peer-to-Peer буюу хүнээс хүнд дамжих сүлжээний үйлчилгээг ашиглан өгөгдлийн төвлөрсөн бус өмчлөлийг бий болгосон нь өвчтөн болон эмчийн хоорондын харилцааг улам сайжруулаад зогсохгүй Европын холбооны GDPR буюу Ерөнхий өгөгдөл хамгаалах журам, АНУ-ын Эрүүл мэндийн даатгалын үр ашиг, хариуцлагын тухай хуультай уялдан дагаж мөрдсөн.” Хэмээн онцолсон байна.

Эрүүл мэндийн өгөгдлийн менежментийн асуудлыг шийдэх хамгийн эхний алхам бол мэдээллийн эх сурвалжийн найдвартай байдлыг хангах явдал юм. DEVITA-ийн танин тодорхойлох төвлөрсөн бус шийдэл болох ONE-ID нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний мэдээллийн эх сурвалж, мэдээлэл хүрэх цэгийг баталгаажуулж, эмч, өвчтөн, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч, эм зүй, даатгал болон бусад эрүүл мэндийн байгууллагууд зэрэг итгэмжлэгдсэн талуудын хооронд аюулгүй, найдвартай замаар мэдээлэл солилцох боломжийг олгодог. DEVITA Global болон Бодь Даатгал ХК-ийн хамтын ажиллагаа нь эрүүл мэндийн салбарт DEVITA-ийн блокчейн шийдлийг ашигласан анхны тохиолдол болж буй чухал үйл явдал юм.

DEVITA-ийн гол функцэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох теле эрүүл мэндийн үйлчилгээ, өгөгдлийн зах зээлийн талбар багтаж буй бөгөөд хэрэглэгч найдвартай баталгаажуулалтын ONE-ID-ээр нэвтрэн өөрийн эрүүл мэндийн өгөгдлөө төвлөрсөн бус мэдээллийн санд байршуулах боломжтой байх юм. Хэрэглэгч энэ платформд зориулагдсан LIFE токеноор дамжуулан бүх үйлчилгээг авах юм.


Жилийн тайлан 2021

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Бодь даатгал компани 2021 онд үйл ажиллагаандаа цахим системийг амжилттай нэвтрүүлснээр дэлхийн хаанаас ч хэрэглэгч онлайнаар даатгуулах боломжтой болсон. Мөн нөхөн төлбөрийг 20 минутын дотор шийдвэрлэж эхэлсэн нь харилцагч жилд ажил төрлөө эрхлэх, гэр бүлдээ зарцуулах 50,000 цагийг хэмнэх нөхцлийг бүрдүүллээ.


БУСАД ЖИЛИЙН ТАЙЛАН


ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2019 [ҮЗЭХ]

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2020 [ҮЗЭХ]

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2021 [ҮЗЭХ]


Урамшуулал

ДААТГАЛТАЙ ЖОЛООЧ АЯНД НЭГДЭЖ ҮНЭГҮЙ ДААТГУУЛААРАЙ
Албан журмын даатгалаа хийлгэсэн хүн бүрт 3 сая төгрөгийн хамгаалалттай жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгалыг бэлэглэж байна.
Урамшуулал орон даяар явагдаж байгаа бөгөөд та заавал салбар нэгжид очилгүйгээр цахимаар даатгуулаад бэлгээ авах боломжтой.


БУСАД УРАМШУУЛАЛ1111


Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл даатгал

ХҮНД ДААЦЫН
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН
ДААТГАЛ
Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/


Жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгал

“ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ

Замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ зам тээврийн осолд орсны улмаас жолооч бэртэж гэмтэх, хөдөлмөрийн чадвараа алдах зэргээр түүний амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг, хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй болсон хоногийн тоогоор нөхөн төлдөг даатгал юм,
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал хийлгэсэн даатгуулагч бүртээ 3,000,000 төгрөгний хамгаалалттай жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгалын бүтээгдэхүүнээ бэлэглэж байна.

3.000.000₮

Нийт үнэлгээ

30.000₮

Даатгалын жилийн хураамж

Дотоодын аяллын даатгал

Даатгалын төрөл БАГЦ #1 БАГЦ #2 БАГЦ #3
Хамгаалалтын дүн 2,000,000₮ 5,000,000₮ 20,000,000₮
Үндсэн хамгаалалт
Амь нас эрсдэх Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн алдах Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар хэсэгчлэн алдах Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Зөөн тээвэрлэх зардал 1,000,000₮ 2,500,000₮ 10,000,000₮
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс Монгол улс Монгол улс
Нэмэлт хамгаалалт
Нэр заасан өвчнөөс үүдэлтэй Эмнэлэг эмчилгээний зардал
- Хурц буглаат өвчнүүд/хатиг, мундас, идээт бээр/
- Хорт ургамалд хордох ба шавьж амьтанд хазуулах
- Хоолны хордлого, нарны хордлого
- Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
1,000,000₮ 2,500,000₮ 5,000,000₮
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох

Дотоод аяллын даатгал

Онгоц саатах, түүнээс хоцрох, ачаа тээш хоцорч ирэх эсвэл алдах, гэнэтийн таагүй үйл явдалтай учирсаны улмаас бэртэх, гэмтэх, өвдөх зэргээр үүдэн гарах санхүүгийн алдагдлаас хамгаалах арга бол АЯЛАЛЫН ДААТГАЛ юм.

Бид дэлхийн нэр хүнд бүхий Олон улсын SOS эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч дэлхийн аль ч улсад бүрэн үйлчлэх 1,000,000 ам.доллар хүртэлх хамгаалалттай аялалын “BODI + SOS” даатгал, 50,000 ам.доллар хүртэл хамгаалалттай “СТАНДАРТ” даатгал, ойр хөршийн орнуудад аялагчдад зориулсан хэмнэлттэй “ECONOMY” даатгалуудыг санал болгож байна.

Даатгалын төрөл
Тайлбар Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон аялалын яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх им бүрэн даатгал + Олон улсын эрүүл мэндийн SOS байгууллагын 24 цагийн яаралтай тусламж үйлчилгээ Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.
Хамгаалалтын дүн 75,000$ 50,000$ 20,000$
Даатгал хамрах бүс, улсууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд ОХУ, Азийн орнууд /Японоос бусад/
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох
Даатгалын төрөл
АЯЛАЛЫН ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ
А.Яаралтай эмчилгээний зардлын хамгаалалт
Гэнэтийн ослын улмаас үүдэн гарсан яаралтай эмчилгээний зардал 75,000$ хүртэл 50,000$ хүртэл 20,000$ хүртэл
Гэнэтийн өвчлөлийн улмаас үүдэн гарах эмчилгээний зардал 15,000$ хүртэл 10,000$ хүртэл 5,000$ хүртэл
Шүдний яаралтай эмчилгээ/Гэнэтийн осол болон гадны хүчин зүйлийн нөлөөллөөр эрүүл шүдээ гэмтээсэн ба яаралтай эмчлүүлэх болсон тохиолдол/ 500$ хүртэл
Эмнэлэгт хэвтэх үед гарсан орчуулагчийн зардал 150$ хүртэл 150$ хүртэл
Б.Хувийн хамгаалалт
Хувийн хариуцлага алдсаны улмаас хүлээх хуулийн хариуцлага 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл
Ачаа тээш болон хувийн эд зүйлсээ алдах/тээвэрлэгч байгууллагын тээшинд хадгалуулсан эсвэл шалгуулсан ачаа тээшээ алдах эсвэл зочид буудалд хадгалах явцад ачаа тээшээ алдах тохиолдол/ 150$ хүртэл
Ачаа тээш саатах/тээвэрлэгч байгууллагын буруутай үйлдлээс таны очих гадаад улс оронд таны тээш товолсон хугацаанаасаа 10 цагаас дээш хугацаагаар түр саатах тохиолдол/ 100$ хүртэл 100$ хүртэл 100$ хүртэл
Гадаад паспорт, жолооны үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд эргүүлэн сэргээх зардал
Зам тээврийн ослын үед төлөх хууль, өмгөөлөллийн зардал
В.Аялалын хамгаалалт
Аялал цуцлагдах 500$ хүртэл
Нислэг хойшлогдох/10 цагаас дээш хугацаагаар/ 200$ хүртэл 200$ хүртэл 200$ хүртэл
Дамжин өнгөрөх онгоц/галт тэрэг/автобусаас хоцрох/3 цаг болон түүнээс дээш хугацаагаар/ 100$ хүртэл
Г.Өөрийн хүлээх хариуцлага
Өөрийн хүлээх хариуцлага 50$ хүртэл 50$ хүртэл 50$ хүртэл
ЭМНЭЛГИЙН БОЛОН АЯЛАЛЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
(Олон Улсын эрүүл CОС байгууллага нь танд 365 хоног, 7 өдөр 24 цагийн туршид эмнэлгийн болон яаралтай тусламжийн үйлчилгээ үзүүлнэ)
А.Эмнэлгийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлт болон зөөвөрлөх үйлчилгээ
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх болон нутаг оронд нь яаралтай хүргэх 1.000.000$ хүртэл 20.000$ хүртэл 10.000$ хүртэл
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх
Нутаг оронд нь яаралтай хүргэх болон зөөн тээвэрлэх
Шарил зөөн тээвэрлэх
Гэр бүлийн нэг гишүүний эргэлтийн зардал (ганцаараа аялж байх үедээ гадаад улс оронд 7 хоногоос дээш хугацаагаар хэвтэж эмчлүүлэх зайлшгүй шаардалагатай болсон үед) Гэр бүлийн 1 гишүүн эвсэл 1 найзын ирж буцах энгийн тасалбар болон замын зардал
Даатгуулагчтай хамт яваа бага насны хүүхдийг нутаг буцаах (18 ба түүнээс доош насны хүүхэд) Нэг хүүхдийн энгийн тасалбар болох замын зардал
Б.Дэлхийн өнцөг буланд хүрч үйлчлэх тусламж үйлчилгээ
Дэлхийн өнцөг буланд хүрч үйлчлэх тусламж үйлчилгээ 10.000$ хүртэл
Эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээ 24 цаг
Аялалын тусламж үйлчилгээ 24 цаг