Малын даатгал
Мэргэжилийн хариуцлагын даатгал


Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал нь мэргэжлийн ажилтан, албан хаагч ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа гаргасан хайхрамжгүй үйлдэл, мэргэжлийн алдаа, ур чадвар дутсанаас үүдэн бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан үеийн санхүүгийн эрсдэлийг шийдэхэд чиглэгддэг.

Үүнд дараах ажил мэргэжлүүд багтана.

  • Эмч
  • Нотариатч
  • Өмгөөлөгч
  • Нягтлан бодогч
  • Аудит
  • Үнэлгээчин гэх мэтИргэдийн ачаа тээврийн даатгал


Тухайн ачаа бараа тээвэрлэгдэж явах үеийн бүх төрлийн эрсдэлээс хамгаалахад чиглэсэн даатгал нь дараах 2 төрлийн эрсдлээс хамгаална. Үүнд:

  • Бүх төрлийн эрсдлээс 100% хамгаалсан нөхцөл
  • Стандарт нөхцөлИргэдийн тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал


Барилгын салбарт ашиглагддаг тусгай зориулалтын машин механизм болох эксковатор, бульдозер, бүх төрлийн өрмийн машинууд, тэдгээрт нэмэлтээр суурилуулсан тоног төхөөрөмж, бусад механизмуудыг тухайн уурхайн орчин, гарааш, зогсоол, талбай дээр болон тээвэрлэгдэж байх үед учирч болох бүхий л эрсдлээс хамгаалахад Тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал чиглэгддэг.Иргэдийн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлийн даатгал


Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал нь зам тээврийн осол болон байгалийн гамшиг, зогсоол, талбайд байх үед ямарваа нэгэн биет зүйл унах, барилгын нуралт зэрэг эрсдэлүүдээс хамгаалахад чиглэгддэг.Тээврийн хэрэгсэлийн "Platinum360" даатгал


Та өөрийн шинэ автомашинаа даатгуулж амжилгүй хөдөлгөөнд оролцох гэж байгаа юм биш биз?
Тэгвэл бид таны автомашинд зориулсан албан ёсны диллер, дистрибьютерийн оригиналь сэлбэг бүхий засвар үйлчилгээг үзүүлэх PLATINUM360 даатгалын бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна.
Гэнэтийн ослын улмаас эсвэл өөрийн болон бусдын санамсаргүй үйлдлээс үүдэн гарах аливаа хохирол нь тодорхой хэмжээний мөнгөөр хэмжигддэг.
PLATINUM360 даатгал нь ирээдүйд учрах санхүүгийн эрсдэлээс таныг урьдчилан сэргийлэхээс гадна хайртай хүмүүсийн тань амь нас, эрүүл мэндийг давхар хамгаалах цогц үйлчилгээг багтаасан даатгал юм.
Хэн даатгуулах вэ?
•    Албан ёсны дилер компаниас худалдан авалт хийж буй автомашины өмчлөгч бүр
•    Банк болон санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан худалдан авалт хийж буй автомашины эзэмшигч бүр
Бүтээгдэхүүний давуу тал
•    Ослын шалтгаанаас хамаарч цагдаагийн тодорхойлолт шаардлагагүй.
•    Хохирлын үнэлгээг албан ёсны засвар үйлчилгээний төвийн үнээр тооцно.
•    Та өөрийн сонирхсон бусад даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 10 хувь хүртэл хөнгөлөлттэй авах боломжтой
•    Хамтран ажиллагч байгууллагуудын хөнгөлөлт, урамшуулал эдэлнэ.
Даатгалын хамгаалалт
Хөнгөлөлт урамшуулал
PLATINUM360 даатгалын бүтээгдэхүүнээр  үйлчлүүлэгчиддээ хамтран ажилладаг байгууллагуудын хөнгөлөт олгож байна.
1.    “Авто Дип гараж” компаниар авто гадаргууд чиглэсэн хамгаалалтын бусад будаг, хальс, хуулга, тень наах үйлчилгээг 5% хөнгөлөлттэй үйлчлүүлнэ.
2.    “B burees” компанийн шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн суудлын бүрээсийг 10-25% хөнгөлөлттэй худалдаж авна.
3.    “Omerta wheels” компанийн бүх төрлийн дугуй болон обудны худалдаа засвар үйлчилгээг 5% хөнгөлөлттэй худалдаж авна.