Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл даатгал

ХҮНД ДААЦЫН
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН
ДААТГАЛ
Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/


Жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгал

“ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ:
“ЖОЛООЧИЙН СУУДЛЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН” ДААТГАЛ 24/7/365 ХОНОГ ХАМГААЛНА.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ: Зам тээврийн ослын улмаас жолоочийн амь нас, эрүүл мэндэд учрах хохирол
ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын хугацааг баримтална
Та 100%-ийн хөнгөлөлттэй даатгуулаарай.


3.000.000₮

Нийт үнэлгээ

30.000₮

Даатгалын жилийн хураамж

100% хөнгөлөгдөөд даатгалын нийт хураамж

0₮

Даатгалын нийт хураамж

Дотоодын аяллын даатгал

Даатгалын төрөл БАГЦ #1 БАГЦ #2 БАГЦ #3
Хамгаалалтын дүн 2,000,000₮ 5,000,000₮ 20,000,000₮
Үндсэн хамгаалалт
Амь нас эрсдэх Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн алдах Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар хэсэгчлэн алдах Хамрагдсан Хамрагдсан Хамрагдсан
Зөөн тээвэрлэх зардал 1,000,000₮ 2,500,000₮ 10,000,000₮
Даатгал үйлчлэх бүс нутаг Монгол улс Монгол улс Монгол улс
Нэмэлт хамгаалалт
Нэр заасан өвчнөөс үүдэлтэй Эмнэлэг эмчилгээний зардал
- Хурц буглаат өвчнүүд/хатиг, мундас, идээт бээр/
- Хорт ургамалд хордох ба шавьж амьтанд хазуулах
- Хоолны хордлого, нарны хордлого
- Мухар олгойн цочмог үрэвсэл
1,000,000₮ 2,500,000₮ 5,000,000₮
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох

Дотоод аяллын даатгал

Онгоц саатах, түүнээс хоцрох, ачаа тээш хоцорч ирэх эсвэл алдах, гэнэтийн таагүй үйл явдалтай учирсаны улмаас бэртэх, гэмтэх, өвдөх зэргээр үүдэн гарах санхүүгийн алдагдлаас хамгаалах арга бол АЯЛАЛЫН ДААТГАЛ юм.

Бид дэлхийн нэр хүнд бүхий Олон улсын SOS эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч дэлхийн аль ч улсад бүрэн үйлчлэх 1,000,000 ам.доллар хүртэлх хамгаалалттай аялалын “BODI + SOS” даатгал, 50,000 ам.доллар хүртэл хамгаалалттай “СТАНДАРТ” даатгал, ойр хөршийн орнуудад аялагчдад зориулсан хэмнэлттэй “ECONOMY” даатгалуудыг санал болгож байна.

Даатгалын төрөл
Тайлбар Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон аялалын яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх им бүрэн даатгал + Олон улсын эрүүл мэндийн SOS байгууллагын 24 цагийн яаралтай тусламж үйлчилгээ Гадаадад зорчих хугацаанд эмнэлэг эмчилгээний зардал болон яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.
Хамгаалалтын дүн 75,000$ 50,000$ 20,000$
Даатгал хамрах бүс, улсууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд I Бүс -Европын холбоо, ОХУ, Шенгений орнууд, Азийн орнууд II Бүс - АНУ, Канад, Шинэ Зеланд, Япон, Австрали, Африк, Латин Америкийн орнууд ОХУ, Азийн орнууд /Японоос бусад/
Сонголтууд Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох Сонгох
Даатгалын төрөл
АЯЛАЛЫН ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ
А.Яаралтай эмчилгээний зардлын хамгаалалт
Гэнэтийн ослын улмаас үүдэн гарсан яаралтай эмчилгээний зардал 75,000$ хүртэл 50,000$ хүртэл 20,000$ хүртэл
Гэнэтийн өвчлөлийн улмаас үүдэн гарах эмчилгээний зардал 15,000$ хүртэл 10,000$ хүртэл 5,000$ хүртэл
Шүдний яаралтай эмчилгээ/Гэнэтийн осол болон гадны хүчин зүйлийн нөлөөллөөр эрүүл шүдээ гэмтээсэн ба яаралтай эмчлүүлэх болсон тохиолдол/ 500$ хүртэл
Эмнэлэгт хэвтэх үед гарсан орчуулагчийн зардал 150$ хүртэл 150$ хүртэл
Б.Хувийн хамгаалалт
Хувийн хариуцлага алдсаны улмаас хүлээх хуулийн хариуцлага 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл 1000$ хүртэл
Ачаа тээш болон хувийн эд зүйлсээ алдах/тээвэрлэгч байгууллагын тээшинд хадгалуулсан эсвэл шалгуулсан ачаа тээшээ алдах эсвэл зочид буудалд хадгалах явцад ачаа тээшээ алдах тохиолдол/ 150$ хүртэл
Ачаа тээш саатах/тээвэрлэгч байгууллагын буруутай үйлдлээс таны очих гадаад улс оронд таны тээш товолсон хугацаанаасаа 10 цагаас дээш хугацаагаар түр саатах тохиолдол/ 100$ хүртэл 100$ хүртэл 100$ хүртэл
Гадаад паспорт, жолооны үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд эргүүлэн сэргээх зардал
Зам тээврийн ослын үед төлөх хууль, өмгөөлөллийн зардал
В.Аялалын хамгаалалт
Аялал цуцлагдах 500$ хүртэл
Нислэг хойшлогдох/10 цагаас дээш хугацаагаар/ 200$ хүртэл 200$ хүртэл 200$ хүртэл
Дамжин өнгөрөх онгоц/галт тэрэг/автобусаас хоцрох/3 цаг болон түүнээс дээш хугацаагаар/ 100$ хүртэл
Г.Өөрийн хүлээх хариуцлага
Өөрийн хүлээх хариуцлага 50$ хүртэл 50$ хүртэл 50$ хүртэл
ЭМНЭЛГИЙН БОЛОН АЯЛАЛЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
(Олон Улсын эрүүл CОС байгууллага нь танд 365 хоног, 7 өдөр 24 цагийн туршид эмнэлгийн болон яаралтай тусламжийн үйлчилгээ үзүүлнэ)
А.Эмнэлгийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлт болон зөөвөрлөх үйлчилгээ
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх болон нутаг оронд нь яаралтай хүргэх 1.000.000$ хүртэл 20.000$ хүртэл 10.000$ хүртэл
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх
Нутаг оронд нь яаралтай хүргэх болон зөөн тээвэрлэх
Шарил зөөн тээвэрлэх
Гэр бүлийн нэг гишүүний эргэлтийн зардал (ганцаараа аялж байх үедээ гадаад улс оронд 7 хоногоос дээш хугацаагаар хэвтэж эмчлүүлэх зайлшгүй шаардалагатай болсон үед) Гэр бүлийн 1 гишүүн эвсэл 1 найзын ирж буцах энгийн тасалбар болон замын зардал
Даатгуулагчтай хамт яваа бага насны хүүхдийг нутаг буцаах (18 ба түүнээс доош насны хүүхэд) Нэг хүүхдийн энгийн тасалбар болох замын зардал
Б.Дэлхийн өнцөг буланд хүрч үйлчлэх тусламж үйлчилгээ
Дэлхийн өнцөг буланд хүрч үйлчлэх тусламж үйлчилгээ 10.000$ хүртэл
Эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээ 24 цаг
Аялалын тусламж үйлчилгээ 24 цаг

Тээврийн хэрэгслийн платинум 360 даатгал

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН
“ПЛАТИНУМ 360” ДААТГАЛ


Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛҮҮД

ТАЙЛБАР

1 Зам тээврийн осол 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Барилга, сантехникийн эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид байх үеийн дулаан сантехникийн осол, барилгын нуралт 100%
4 Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы шилэнд учирсан хохирол 100%
5 Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл 100%
6 Биет зүйл дээрээс унах эрсдэл /гэрлийн шон, самбар болон ямар нэг зүйл дээрээс унах/ 100%
7 Мал, амьтнаас учруулах эрсдэл 100%
8 Өөрийн санаандгүй үйлдлээс гарах эрсдэл: Зогсоол талбай, гаражид ухрах, зогсох байрлуулах үйлдэл хийх үедээ даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол 100%
9 Галын эрсдэл: Гал түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт 100%
10 Толины хулгай /3 хүртэлх тохиолдол/ 100%
11 Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол: Тээврийн хэрэгсэл зогсоол, талбай, гаражид байх үед гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлээс учирсан эвдрэл гэмтэл 100%
12 Хулгайн эрсдэл: Тээврийн хэрэгслийг бүхэлд нь хулгайд алдах 100%
13 Жижиг эд ангийн хулгайн эрсдэл: Автомашины доторх эд ангид тооцогдох зүйл хулгайд алдагдах 100%
14 Дугуйн эрсдэл: Замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед хурц ирмэгтэй зүйлд зүсэгдэх, урагдах байдлаар дугуйнд учирсан хохирол 100%
15 Жолоо шилжүүлсэн үед гарах эрсдэл: 100%
Хэрвээ энэ бүх эрсдэл даатгуулагчийн буруугаас бий болсон бол: 100%
Нэмэлт хамгаалалт
16 Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны дистрибьютор компанийн үнийн саналыг удиртгал болгож засварлана.
17 Эмчилгээний зардал (Ослын улмаас жолооч болон зорчигчийн эрүүл мэндэд учирсан бэртэл гэмтлийн үед шаардлагатай эмнэлэг эмчилгээний зардал) 5,000,000 төгрөг хүртэл
18 Зам тээврийн ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэхэд олгох зардлын дээд хэмжээ /мянган төгрөгөөр/ 300,000 төгрөг
19 24/7 ШУУРХАЙ АЛБА ( 27/7 call center) +
20 1 жилийн засварын баталгаа /Гэрээт засварын газар/ +
21 Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгөх +
22 Засварын дараах гадна, дотор угаалгын зардал +

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН УДИРДЛАГУУД ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН УДИРДЛАГУУД ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОНГООР ЭНГЭРЭЭ МЯЛААЛАА

Монгол улсын даатгалын салбарыг хөгжүүлэх хариуцлагатай нэр хүндтэй үйлсэд өөрийн мэдлэг чадвар, сэтгэл зүрхээ зориулан ажилласнаа үнэлүүлж “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар Бодь Даатгал ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Золбаяр, Андеррайтингийн газрын захирал Б.Хүдэртулга, “Алтан гадас” одонгоор салбар нэгжийн удирдлагын хэлтсийн захирал П.Баярмаа нар шагнууллаа.
Төрийн дээд шагналаар шагнуулсанд Бодь даатгал компанийн хамт олны зүгээс халуун баяр хүргэж, ажлын амжилт сайн сайхныг хүсэн ерөөе.


Бодь даатгал хк ногдол ашгаа тараалаа

БОДЬ ДААТГАЛ ХК НОГДОЛ АШГАА ТАРААЛАА

“Бодь Даатгал” ХК-ийн 2020 оны компанийн цэвэр ашгаас нийт 1,176,598,590 төгрөгийг ногдол ашигт хуваарилж 2021 оны 5 сарын 28-ны өдөр мянга гаруй хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны данс руу ногдол ашгийг шилжүүллээ.
Компани 2020 оны 6 сард тухайн жилийн анхны IPO хийж олон нийтэд хувьцаа гаргаснаас хойш хагас жилийн үр дүнд үндэслэн анхны ногдол ашгаа тарааж байна.

Ковид-19 вирусын нөлөөгөөр 2020 онд Монгол улсын эдийн засаг өмнөх оноосоо 5%-иар, даатгалын салбарын цэвэр хураамжийн орлого 4%-иар буурсан ч Бодь Даатгал компанийн цэвэр хураамжийн орлого +5%-иар нэмэгдэж 14.7 тэрбум хүрлээ. Мөн гадаадын давхар даатгагчдад 19.4 тэрбум төгрөгийн хураамж бүхий даатгал шилжүүлж, үүнээс 1.2 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийг хуримтлуулсан нь даатгалын салбар дахь давхар даатгалын шимтгэлийн орлогын 70%-ийг дангаараа эзэлж байна. Нийтдээ дотоод, гадаадын хураамж 33.8 тэрбум төгрөг хүрч өмнөх оноос 20 хувиар нэмэгдлээ.

2021 оны 1-р улирлын байдлаар компанийн цэвэр хураамжийн орлого 34%-иар өсч байгаа нь цаашид даатгалын салбар тэлэх хандлагатай байна.

Сүүлийн үед иргэд байгууллагын зүгээс даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хэвших соёл, дадал хандлага нэмэгдэж даатгалын бүтээгдэхүүний эрэлтийг нэмэгдүүлсээр байна.

Бодь Даатгал ХК жил бүр тогтмол ногдол ашгийг хуваарилах бодлого баримтлах болно.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн өөрийн бүртгэлтэй брокер, дилерийн компанидаа хандаж ногдол ашгаа авна уу.


БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛЧИД ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОНГООР.....

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛЧИД ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОНГООР ЭНГЭРЭЭ МЯЛААЛАА.

Даатгалын салбарын хөгжлийг түүчээлж өөрийн мэдлэг ур чадвараа дайчлан олон жил үр бүтээлтэй, тууштай ажиллаж ирсэн даатгалын ахлах менежер Д.Даваацэрэн, захиргааны ахлах менежер Г.Эрдэнэсувд, даатгалын ахлах менежер Д.Должмаа нар төрийн дээд шагнал “Алтангадас” одонгоор, Иргэдийн борлуулалт, зуучлалын хэлтсийн захирал Э.Нандин-Эрдэнэ “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар тус тус шагнууллаа.
Төрийн дээд одонгоор энгэрээ мялааж, бахдам амжилт гаргасан та бүхэндээ эрүүл энх, аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.