Ногдол ашиг 2022

“Бодь Даатгал” ХК ногдол ашиг тараах шийдвэр

“Бодь даатгал” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн ТУЗ-ын хурлын №143/22/02 тоот тогтоолоор 2021 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 5 төгрөгийн ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэлээ.

Бодь даатгал 2020 оны 6 сард IPO гаргаснаас хойш жил бүр ногдол ашиг тарааж байгаа бөгөөд энэ жил 1.2 тэрбум төгрөгийг ногдол ашиг хэлбэрээр хуваарилахаар боллоо.

2021 онд Монгол улсын инфляцийг хассан эдийн засаг 5-7%-ийн өсөлт үзүүлэх өөдрөг төсөөлөлтэй байсан боловч Ковид-19 цар тахлын улмаас хүлээлтээс огцом буурч 1.4% өөрчлөлттэй гарлаа. “Бодь даатгал” ХК нь цахим даатгал, нөхөн төлбөр, оффисийн программууд, технологийн дэвшлүүдийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсний үр дүнд компанийн ажилчид бүгд зайнаас ажиллах, харилцагч цахимаар даатгал хийлгэх боломж бүрдсэнээр эдийн засгийн хямралыг амжилттай давахад гол нөлөө үзүүллээ. Одоогийн байдлаар 14 даатгал, нөхөн төлбөрийн процессийн 90%-иас дээш цахим болоод байна.

Энэ онд Бодь Даатгал ХК гадаадын давхар даатгагчтай нягт хамтран ажиллаж эрсдэлийг шилжүүлэх, фронт офисоо өргөжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлсний үр дүнд нийт хураамжийн орлого өмнөх оноос 60%-аар өсөж, 54.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн салбарын хураамжийн 22%-ийг эзэлж, зах зээлд эзлэх хувиар 1-д орлоо. Дотоодын даатгалын цэвэр хураамж өмнөх оноос 30%-ийн өсөлт үзүүлж 19.1 тэрбум, цэвэр ашиг 21%-аар өсч 2.3 тэрбум төгрөгт хүрлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр тогтоож, 2022 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн дотор “ҮЦТХТ” ТӨХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэсшигчдийн дансанд байршуулна.

БОДЬ ДААТГАЛ ХК НОГДОЛ АШГАА ТАРААЛАА

“Бодь Даатгал” ХК-ийн 2020 оны компанийн цэвэр ашгаас нийт 1,176,598,590 төгрөгийг ногдол ашигт хуваарилж 2021 оны 5 сарын 28-ны өдөр мянга гаруй хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны данс руу ногдол ашгийг шилжүүллээ.
Компани 2020 оны 6 сард тухайн жилийн анхны IPO хийж олон нийтэд хувьцаа гаргаснаас хойш хагас жилийн үр дүнд үндэслэн анхны ногдол ашгаа тарааж байна.

Ковид-19 вирусын нөлөөгөөр 2020 онд Монгол улсын эдийн засаг өмнөх оноосоо 5%-иар, даатгалын салбарын цэвэр хураамжийн орлого 4%-иар буурсан ч Бодь Даатгал компанийн цэвэр хураамжийн орлого +5%-иар нэмэгдэж 14.7 тэрбум хүрлээ. Мөн гадаадын давхар даатгагчдад 19.4 тэрбум төгрөгийн хураамж бүхий даатгал шилжүүлж, үүнээс 1.2 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийг хуримтлуулсан нь даатгалын салбар дахь давхар даатгалын шимтгэлийн орлогын 70%-ийг дангаараа эзэлж байна. Нийтдээ дотоод, гадаадын хураамж 33.8 тэрбум төгрөг хүрч өмнөх оноос 20 хувиар нэмэгдлээ.

2021 оны 1-р улирлын байдлаар компанийн цэвэр хураамжийн орлого 34%-иар өсч байгаа нь цаашид даатгалын салбар тэлэх хандлагатай байна.

Сүүлийн үед иргэд байгууллагын зүгээс даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хэвших соёл, дадал хандлага нэмэгдэж даатгалын бүтээгдэхүүний эрэлтийг нэмэгдүүлсээр байна.

Бодь Даатгал ХК жил бүр тогтмол ногдол ашгийг хуваарилах бодлого баримтлах болно.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн өөрийн бүртгэлтэй брокер, дилерийн компанидаа хандаж ногдол ашгаа авна уу.


Бодь Даатгал ХК-ний 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ний 2022 оны ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ээлжит хурлын зар

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдөр, цаг:
2022 оны 04 сарын 12-ны өдөр 11:00 цаг
Хурал хуралдах газар:
Бодь Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /цаашид “Хурал” гэх/-ыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр 1 1:00 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн /Agm.bdsec.mn веб суурьтай аппликейшн-ыг ашиглан цахим хэлбэрээр хуралдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2022 оны 03 сарын 18-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах /тайлантай танилцах https://bodi-insurance.com/annual-report-2021/
2. Компанийн 2021 үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл:
Хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцохын тулд 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ний өдрийн 00:00 цаг хүртэл /Agm.bdsec.mn веб суурьтай аппликейшн-ыг ашиглана.

Хуралд оролцохоор бүртгүүлэхэд энд дарна уу.

Энд дарж бүртгүүлэх

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, холбогдох бичиг баримттай танилцах журам, газар, ажиллах цаг:
Хувьцаа эзэмшигч та 2022 оны 03 сарын 04-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт эсхүл цахим хуудсаар хурлын материалтай танилцах боломжтой.

• Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани
• “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байр
Хаяг: Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот “Бодь Даатгал” ХК-ийн байранд ирж хурал зохион байгуулах комиссын гишүүн Г.Нарантуяа мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцах боломжтой.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Холбоо барих:
Утас: 7000-4800, 70110280
И-мэйл: info@bodi-insurance.com


mmmm

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Гэрийн тэжээвэр амьтнаас гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хариуцлагын даатгал
Гуравдагч этгээдийн бие эрхтний гэмтлийг эмчлүүлэх эмчилгээний зардлын хамгаалалт 5,000,000₮ хүртэл 10,000,000₮ хүртэл
Нэмэлт хамгаалалтын хураамж 50,000₮ 100,000₮

Гэрийн тэжээвэр амьтаны даатгал

ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТНЫ ДААТГАЛ

САНАМЖ: Хэрэв та гэрийн тэжээвэр амьтнаа даатгуулахыг хүсвэл дараах шаардлагыг хангах ёстой.

* Таны өмчлөл, эзэмшилд байх
* Монгол улсад байнгын оршин суудаг байх
* Гэрээ эхлэх үед нохойн хувьд найман долоо хоногоос есөн настай , муурын хувьд найман долоо хоногоос арван нэгэн настай байх.
* Үүлдрийн гэрийн тэжээвэр амьтан бол удмын бичиг, пасспорт/вакцины гэрчилгээ/эмнэлгийн карттай байх
* Үүлдэр биш тохиолдолд 1 жилээс дээш тэжээсэн байх /пасспорт, вакцины гэрчилгээ, эмнэлгийн картаар баталгаажуулах/

 

Та дараах нөхцөлийг биелүүлж байх шаардлагатай:

* Гэрийн тэжээвэр амьтныг жил бүр тогтмол эмчийн үзлэгт хамруулах
* Гэрийн тэжээвэр амьтдыг халдварт энтерит, лейкеми, томуугаас урьдчилан сэргийлэх, малын эмч нарын зөвлөсний дагуу жил бүр тархалт, гепатит, лептоспироз, парвовирусын эсрэг вакцинд хамруулж байх /гэрчилгээн дээр он сар, тамга тэмдгээр баталгаажуулж байх/

 

Хэрэв даатгуулагч даатгал хийлгэхдээ ямар нэгэн байдлаар мэдээллийг худал бөглөсөн эсвэл нөхөн төлбөр авахдаа худал мэдээлэл өгсөн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн болох нь тогтоогдсон бол нөхөн төлбөр олгохгүй гэдгийг анхаарна уу.

Гэрийн тэжээвэр амьтны даатгал

100,000300,000
Цэвэрлэх

PID N/A Category

Нэмэлт мэдээлэл
Амьтны төрөл

Муур, Нохой

Нас

2-6 сар, 7-12 сар, 1-3 нас, 4-6 нас, 7-9 нас, 10-11 нас

Багц

Багц#1, Багц#2

Нэмэлт хариуцлагын даатгал

Нэмэлтгүй, 5,000,000₮ хүртэл, 10,000,000₮ хүртэл

Даатгалын багцууд Багц#1 Багц#2
Хамгаалалтын дүн 1,000,000₮ 2,000,000₮
Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй зардлын хамгаалалт
Шөрмөс тасрах
Ясны хугарал
Рентген
Хазуулах
Хордлого /хорт бодисноос хордох/
Гадны биет залгих
Нүдний гэмтэл
Бусад гэмтэл
Ослоос үүдэлтэй нас барах
Өвчнөөс үүдэлтэй эмчилгээний зардлын хамгаалалт
Жилийн дээд хязгаар 500,000₮ хүртэл 1,000,000₮ хүртэл
Хорт хавдар
Артрит/Үе мөчний өвчин
Шээсний замын өвчин
Харшил
Чихний өвчин
Гударга
Парвовирус
Хордлого/бөөлжих&суулгах
Унтуулах тариа
Хураамж 100,000₮ 200,000₮
Гэрийн тэжээвэр амьтнаас гуравдагч этгээдэд учруулж болзошгүй хариуцлагын даатгал
Гуравдагч этгээдийн бие эрхтний гэмтлийг эмчлүүлэх эмчилгээний зардлын хамгаалалт 5,000,000₮ хүртэл 10,000,000₮ хүртэл
Нэмэлт хамгаалалтын хураамж 50,000₮ 100,000₮

Хөрөнгийн даатгал

Хөрөнгийн даатгал

Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/

-Зам тээврийн осол;

-Уурхайн орчны эрсдэл;

Үүнд: Уурхайн орчинд, ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн осол. /онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, шүргэлцэх, биет зүйл мөргөх, шарваж гулсах, шороо чулуу үсрэх, элдэв биет зүйлд цохиулах, ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үед учрах хохирол хамаарна/

-Байгалийн эрсдэл. Үүнд: Газар хөдлөх, аянга буух, аадар бороо, цасан шуурга, үер, хүчит салхи, шороон шуурга зэрэг байгалийн аюултай үзэгдэлд өртсөнөөс учирсан хохирол хамаарна.

-Барилга сантехникийн эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид зогсч байх үеийн дулаан  сантехникийн осол, барилгын нуралт,

-Даатгуулагчийн өөрийн санаандгүй үйлдлээс гарах эрсдэл: Зогсоол талбай, гаражид ухрах, зогсох  байрлуулах үйлдэл хийх үедээ даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол хамаарна.

-Гал, түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлт

-Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учруулах хохирол

-Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы  шилэнд учирсан гэмтэл, үүнд салхи шуурганаас үүссэн шилний хохирол багтана.


Тээврийн хэрэгслийн даатгал онлайн

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Та тээврийн хэрэгслийнхээ мэдээллийг оруулаад үнэлгээгээ тооцоолно уу.


Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛҮҮД ТАЙЛБАР
1 ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ Зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэн автомашинд эвдрэл гэмтэл үүсэх, хохирол учрах 100% 100% 100%
2 БАЙГАЛИЙН ҮЗЭГДЭЛ Байгалийн аливаа давагдашгүй хүчин зүйлийн үлмаас автомашинд хохирол учрах
-Аадар бороо, мөндөр,
-Цасан болон шороон шуурга
-Гал түймэр,
-Аянга цахилгаан,
-Гол, усны үер,
100% 100% 100%
3 АХУЙН ОСОЛ Гал түймэр
-Тэсрэлт
-Дэлбэрэлт
100% 100% 100%
4 ГАЛ Зогсоол, зогсоолын зориулалттай талбай, гаражид байх үед хохирол учрах:
-Барилгын нуралт
-Сантехникийн эвдрэл, гэмтэл
-Биет зүйл дээрээс унах
100% 90% 80%
5 МАЛ, АМЬТНЫ НӨЛӨӨ Аливаа мал, амьтнаас тээврийн хэрэгсэлд учруулсан хохирол 100% 90% 80%
6 ЖОЛОО ШИЛЖҮҮЛЭХ Даатгуулагч болон түүний гэр бүлийн гишүүд, хамтран даатгуулагчаас бусад жолоо барих эрх бүхий этгээд жолоодож явах үеийн зам тээврийн осол. 100% 90% 70%
7 ШИЛНИЙ ХОХИРОЛ Аливаа гадны биетийн нөлөөгөөр (Шороон зам дээр чулуу үсрэх, шувуу амьтан мөргөх гэх мэт...) салхины, хаалганы шил хагарах, гэмтэх. 100% 90% 50%
8 БУСДЫН САНААНДГҮЙ ҮЙЛДЭЛ Тээврийн хэрэгсэл зогсоол, зогсоолын зоиулалттай талбай, гаражид байх үед гуравдагч этгээдийн санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол. 100% 80% 50%
9 ӨӨРИЙН САНААНДГҮЙ ҮЙЛДЭЛ Даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс болж зогсоол, зогсоолын зориулалттай талбай, гаражид ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үедээ тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол. 100% 80% 50%
10 ЭВДЭН СҮЙТГЭХ Автомашинд зориуд санаатайгаар учруулсан хохирол 100% 80%
11 ХУЛГАЙ Тээврийн хэрэгслийг бүхэлд нь хулгайд алдах. 100% 80%
Толь, гэрэл, дугуй гэх мэт автомашины үйлдвэрээс суурилуулсан эд анги хулгайд алдагдах. 100%
ХУРААМЖИЙН ХУВЬ:

2.5%
ИЖ БҮРЭН

1.5%
УХААЛАГ

1.0%
ХЭМНЭЛТ

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХАМГААЛАЛТ

ТАЙЛБАР

11 ЦАХИМ НӨХӨН ТӨЛБӨР Нөхөн төлбөрийн мэргэжилтний зөвлөмжийн дагуу ослын газрыг чөлөөлж Цагдаагийн тодорхойлолт шаардахгүйгээр онлайнаар 20 минутад багтаан шийдвэрлүүлэх боломжтой. + + +
12 КОМПЬЮТЕР ОНОШИЛГОО Ослын дараах автомашины компьютер оношилгоо хийлгэнэ. 1 удаа 1 удаа -
13 ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ Бие эрхтэний гэмтэл, бэртэлд олгох эмчилгээний зардлын нийт хязгаар 2,000,000₮ 1,000,000₮ 500,000₮
14 ГАДААД ОРОНД ЗОРЧИХ ОХУ, БНХАУ улсад 30 хоног дотор учирсан зам тээврийн осол.(Зам тээврийн ослын үед) 1,000,000₮ 500,000₮ 300,000₮
15 БУСДАД УЧРУУЛСАН ХОХИРОЛ Зөвхөн ДААТГУУЛАГЧ бусдын амь насыг хохироосон тохиолдолд нэмэлтээр нөхөн төлбөр олгох боломжтой.
(Зам тээврийн ослын үед)
1,000,000₮ 500,000₮ 300,000₮
16 ГАЛ УНТРААХ ЗАРДАЛ Автомашин шатаж, дэлбэрсэн тохиолдолд гал унтраах зорилгоор авсан арга хэмжээний зардал 800,000₮ 500,000₮ 200,000₮
17 ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ Осолд орсон тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцох боломжгүй тохиолдолд таксигаар үйлчлүүлсэн зардал 50,000₮ 25,000₮ -
18 ЧИРЧ ТЭЭВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Автомашин замын хөдөлгөөнд оролцох боломжгүй, явах болон жолоодох эд ангийн эвдрэлтэй тохиолдолд хязгаарт багтаан гэрээний хугацаанд нэг удаа үйлчилгээ үзүүлнэ. 200,000₮ хүртэл 80,000₮ хүртэл -
19 ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ Даатгуулагчийн хүсэлтээр хохирлын үнэлгээний зардлыг нөхөн төлбөрийн дүн дээр нэмэлтээр олгоно. + + +
20 УГААЛГА Засварын дараах энгийн угаалгын эрх. + + +
21 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛ Ослын дараа хүүхдийн суудал эвдэрч гэмтсэн бол шинээр нөхөн олгоно. + + -
24/7 шуурхай албаны дуудлага хүлээн авах утас: (7000-4800) + + -
Хохирлын материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгнө: (7000-4800) + + +
Машин асаах үйлчилгээ (нэг удаа) + + -
Шатахуун хүргэлтийн үйлчилгээ + + -
Дугуй солих үйлчилгээ + - -

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал
Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/

-Зам тээврийн осол;

-Уурхайн орчны эрсдэл;

Үүнд: Уурхайн орчинд, ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн осол. /онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, шүргэлцэх, биет зүйл мөргөх, шарваж гулсах, шороо чулуу үсрэх, элдэв биет зүйлд цохиулах, ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үед учрах хохирол хамаарна/

-Байгалийн эрсдэл. Үүнд: Газар хөдлөх, аянга буух, аадар бороо, цасан шуурга, үер, хүчит салхи, шороон шуурга зэрэг байгалийн аюултай үзэгдэлд өртсөнөөс учирсан хохирол хамаарна.

-Барилга сантехникийн эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид зогсч байх үеийн дулаан  сантехникийн осол, барилгын нуралт,

-Даатгуулагчийн өөрийн санаандгүй үйлдлээс гарах эрсдэл: Зогсоол талбай, гаражид ухрах, зогсох  байрлуулах үйлдэл хийх үедээ даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол хамаарна.

-Гал, түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлт

-Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учруулах хохирол

-Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы  шилэнд учирсан гэмтэл, үүнд салхи шуурганаас үүссэн шилний хохирол багтана.


“DEVITA Global” болон “Бодь Даатгал” ХК хамтран ажиллахаар боллоо

DEVITA Global төвлөрсөн бус эрүүл мэндийн өгөгдлийг түгээх дундын эдийн засгийг хөгжүүлэхээр Монголын тэргүүлэх даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч Бодь Даатгал групптэй хамтран ажиллана.

“DEVITA Global” болон “Бодь Даатгал” ХК хамтран блокчэйн технологийн тусламжтайгаар “Дата эзэмшигч“ болон “Дата хэрэглэгч” гэж тодорхойлогддог платформын оролцогч талууд өөрсдийн хувийн эрүүл мэндийн мэдээллийг найдвартайгаар хадгалах, солилцох боломжтой итгэлцлийн сүлжээг бүтээх замаар төвлөрсөн бус эрүүл мэндийн өгөгдлийг түгээх дундын эдийн засгийг бий болгон хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү хамтын ажиллагааны гэрээ нь дэлхийн эрүүл мэндийн даатгалын салбар дата өгөгдлийн менежментийн томоохон хямралтай нүүр тулан илүү чанартай, аудит хийх боломжтой, найдвартай эрүүл мэндийн мэдээллийн санг бий болгох эрэлт хэрэгцээ ихээхэн нэмэгдсэн цар тахлын энэ хүнд цаг үед хийгдэж байгаагаараа онцлог юм.
DEVITA эрүүл мэндийн өгөгдлийг түгээх дундын эдийн засаг нь Дата эзэмшигчдэд хувийн эрүүл мэндийн мэдээллээ төвлөрсөн бус мэдээллийн санд оруулах мөн найдвартай эх сурвалжаас цуглуулсан эрүүл мэндийн мэдээлэл шаардлагатай байгаа Дата хэрэглэгчдэд DEVITA зах зээл дээрх мэдээллээ худалдах замаар ашиг олох боломжийг олгодог байна.

Дата өгөгдлийг өвчтөнүүдээс шууд авч хөдөлшгүй, харилцан уялдаа холбоо бүхий төвлөрсөн бус дэвтэрт найдвартай бүртгэн авч Дата хэрэглэгчдэд зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр тухайн мэдээллийг судалгаа, зах зээлийн дүн шинжилгээ хийхэд ашиглах боломжтойгоор нээлттэй болгох юм. Түүнчлэн даатгалын компаниудын хувьд тэр дундаа Бодь Даатгал ХК-ийн хувьд эрүүл мэндийн эрсдэлийг үнэлэхдээ тухайн хүний эрүүл мэндийн талаар үнэн зөв, найдвартай мэдээлэл олж авах боломж бүрдэж юм.

DEVITA Global төсөлтэй хийж буй хамтын ажиллагааны талаар Бодь Даатгал ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Золбаяр: “DEVITA Global төсөл нь дата эзэмшигчдээс хувийн эрүүл мэндийн өндөр чанартай мэдээллийг аюулгүй, найдвартай, үр ашигтайгаар олж авах цоо шинэ арга замыг манай Бодь Даатгал ХК-ийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж өгч байгаа нь бид бүхний хувьд олзуурхууштай зүйл юм” хэмээн онцолжээ.

Бодь даатгал ХК нь 1995 онд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 21 аймгийн 330 суманд байрлах 26 салбар нэгжээрээ дамжуулан өндөр өгөөж бүхий даатгалын үйлчилгээг орон даяар цаг алдалгүй түргэн шуурхай хүргэсээр ирсэн юм. Бодь даатгал нь Францын үндэстэн дамнасан AXA олон улсын даатгалын фирмийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч бөгөөд 200 гаруй ажилтан, албан хаагч, 800 гаруй төлөөлөгч болон банкны даатгалын сүлжээгээр дамжуулан дотоодын болон олон улсын эрүүл мэндийн даатгалыг үйлчилгээг үзүүлдэг. АХА Бодь+ олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүний жилийн борлуулалт 3 тэрбум төгрөг буюу 1 сая долларын ашиг орлого олдог бөгөөд энэхүү амжилтын гол түлхүүр нь Монголын ард түмний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн дотоодын чанартай даатгалын бүтээгдэхүүнийг бий болгоход нэн шаардлагатай үнэн зөв, найдвартай үндэсний тоон мэдээллийн эх сурвалжтай холбоотой юм.

Бодь даатгал ХК нь 2020 оноос эхлэн дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий даатгалын компани болох зорилгоор Монголын эрүүл мэндийн даатгалын салбарыг дижитал системд бүрэн шилжүүлэхээр тууштай хичээж ирсэн. DEVITA төвлөрсөн бус мэдээллийн удирдлагын системээр дамжуулан өндөр чанартай, аудит хийх боломжтой, найдвартай эрүүл мэндийн дата өгөгдлийг олж авах блокчэйн технологийг нэвтрүүлж байгаа нь Бодь Даатгал ХК-ийн эрүүл мэндийн салбарын дутагдалтай, үр ашиггүй уламжлалт тогтолцоог арилгаж, өндөр өгөөж бүхий даатгалын бүтээгдэхүүнийг харилцагчиддаа хүргэхийг зорьж байгаагийн томоохон илрэл юм.

DEVITA-ийн үүсгэн байгуулагч Жозеф Ли “Эрүүл мэндийн өгөгдлийг бодит цагийн горимоор аюулгүй хангаснаар DEVITA-ийн ач холбогдол эрүүл мэндийн мэдээллийн солилцоо, цахим сангийн үйлчилгээнээс ч өргөн болох нь харагдаж байгаа юм. Peer-to-Peer буюу хүнээс хүнд дамжих сүлжээний үйлчилгээг ашиглан өгөгдлийн төвлөрсөн бус өмчлөлийг бий болгосон нь өвчтөн болон эмчийн хоорондын харилцааг улам сайжруулаад зогсохгүй Европын холбооны GDPR буюу Ерөнхий өгөгдөл хамгаалах журам, АНУ-ын Эрүүл мэндийн даатгалын үр ашиг, хариуцлагын тухай хуультай уялдан дагаж мөрдсөн.” Хэмээн онцолсон байна.

Эрүүл мэндийн өгөгдлийн менежментийн асуудлыг шийдэх хамгийн эхний алхам бол мэдээллийн эх сурвалжийн найдвартай байдлыг хангах явдал юм. DEVITA-ийн танин тодорхойлох төвлөрсөн бус шийдэл болох ONE-ID нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний мэдээллийн эх сурвалж, мэдээлэл хүрэх цэгийг баталгаажуулж, эмч, өвчтөн, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч, эм зүй, даатгал болон бусад эрүүл мэндийн байгууллагууд зэрэг итгэмжлэгдсэн талуудын хооронд аюулгүй, найдвартай замаар мэдээлэл солилцох боломжийг олгодог. DEVITA Global болон Бодь Даатгал ХК-ийн хамтын ажиллагаа нь эрүүл мэндийн салбарт DEVITA-ийн блокчейн шийдлийг ашигласан анхны тохиолдол болж буй чухал үйл явдал юм.

DEVITA-ийн гол функцэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох теле эрүүл мэндийн үйлчилгээ, өгөгдлийн зах зээлийн талбар багтаж буй бөгөөд хэрэглэгч найдвартай баталгаажуулалтын ONE-ID-ээр нэвтрэн өөрийн эрүүл мэндийн өгөгдлөө төвлөрсөн бус мэдээллийн санд байршуулах боломжтой байх юм. Хэрэглэгч энэ платформд зориулагдсан LIFE токеноор дамжуулан бүх үйлчилгээг авах юм.