Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал

ЖОЛООЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ хуулийн ДӨРӨВДҮГЭЭР Бүлгийн 30.2т заасан Шүүхэд төлөөлөх эрх нээлгэхийг хүсч байгаа хуульч өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалд заавал даатгуулсан байна. эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд нийцүүлэн, “САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОР ОО”-ны зөвшөөрлийн дагуу өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулж байна.

Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал

2,00010,000
Цэвэрлэх

PID N/A Category

Нэмэлт мэдээлэл
Жолоочийн тоо

1, 2, 3, 4, 5

100.000 төг

Нийт хураамж

2000 төг

Даатгалын жилийн хураамж

Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЦАХИМААР ХУРАЛДУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ТАНИЛЦУУЛГЫГ ҮЗНЭ ҮҮ


Жилийн тайлан 2020

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Бодь даатгал ХК нь 1995 оны 2 сарын 05-ны өдрийн 154 дугаар хурлын тогтоолоор “И Би Эйч Бодь Даатгал ХХК” нэртэй үүсэн байгуулагдаж, Соёлын Төв Өргөөний 5 давхарт үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлжээ.
Компани өдгөө 21 аймаг 330 сум, 26 салбар, 200 гаруй ажилтан, албан хаагч, 800 гаруй төлөөлөгч болон банкны даатгалын сүлжээгээр дамжуулан орон даяар даатгалын үйлчилгээг цаг алдалгүй түргэн шуурхай хүргэж байна. 2020 онд оновчтой зөв, цахим технологиудыг анхлан нэвтрүүлснээр үр ашиггүй зардал буурч бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинэчлэн сайжруулж 12 мянган нөхөн төлбөр шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 2 өдөр болж буурсан.
Дэлхийн тэргүүлэх №1 даатгалын АХА группийн цорын ганц төлөөлөгчөөр сонгогдож олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг Монгол хүний эрүүл мэндийн онцлог болон санхүүгийн чадварт нийцүүлэн Монголын даатгалын зах зээлд олон улсын эрүүл мэндийн даатгалыг тогтвортойгоор нутагшуулж 1 сая ам.долларт төвлөрүүлсэн.
Бид хэрэглэгчдийн амьдралын хэв маяг, харилцагчдынхаа эрхэлж буй бизнесийн онцлогт тохируулан тэдний хэрэгцээ, шаардлага, хүсэл сонирхолд нийцүүлэн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тусгайлан боловсруулж ажилладаг.
Бодь даатгал компани 2020 онд компанийн ашигт ажиллагааг өсгөх, даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажилласнаар insurеtech технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн салбарын хэмжээнд хамгийн их, хамгийн хурдтай нөхөн төлбөрийг олгож хураамжийн орлогоороо тэргүүлэх байр сууриа хадгалсаар байна.

2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМООС:

 • Бодь Даатгал ХК 2020 оны 6 сард Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан тухайн жилийн анхны IPO хийж олон нийтэд нийт хувьцааныхаа 20 хувийг
  санал болгож нийт 5.3 тэрбум төгрөгийн хувьцааг эзэмшүүлснээр нээлттэй хувьцаат компани боллоо.
 • Хувь хүн, байгууллагын санхүү бизнесийн тогтвортой байдлыг ханган эрсдэлийн менежментийг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлснээр 2020 онд даатгалын салбартаа хамгийн өндөр хураамж буюу нийт 34.1 тэрбум төгрөгийн хураамжийг төвлөрүүлж өмнөх оноос 22.1 хувиар нэмэгдүүлж
  чадлаа.
 • Ковид-19 вирусын нөлөөгөөр 2020 онд Монгол улсын бодит эдийн засаг өмнөх оноосоо 5.3%-иар, даатгалын салбарын цэвэр хураамжийн орлого
  4%-иар тус тус буурсан ч Бодь даатгал компанийн цэвэр хураамж 2020 онд 14.67 т.б төгрөг болж өмнөх оноос 4.5%-иар өссөн.
 • Гадаадын нэр хүндтэй, тэргүүлэх давхар даатгагчдад 19.4 тэрбум төгрөгийн хураамж бүхий даатгалыг шилжүүлж, үүнээс 1.2 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийг хуримтлуулсан нь даатгалын салбар дахь давхар даатгалын шимтгэлийн орлогын 70%-ийг дангаараа эзэлж байна.
 • Компанийн үйл ажиллагааг 80 хувиас дээш цахимжуулах зорилтын хүрээнд цахим оффисийг бүрэн нэвтрүүлж, харилцагч даатгуулагчийн нөхөн төлбөрийг хамгийн богино хугацаанд шийдвэрлэн салбартаа хамгийн их буюу 8.6 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 12 мянга гаруй даатгуулагч
  иргэн, байгууллагад 100% шийдсэн.
 • Компани 2020 онд хэрэглэгчдийн эрэлтэд нийцсэн 3 шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд амжилттай хөгжүүлж нэвтрүүллээ. Мөн эрүүл мэнд, тээврийн хэрэгсэл, зуслангийн байшингаа хүн бүр өөрийн ажил гэрээсээ онлайнаар даатгуулах боломжийг бий болгоод байна.
 • Хөдөө орон нутгийн 21 салбараар дамжуулан борлуулсан бүтээгдэхүүнээс хамгийн их хувийг малын индексжүүлсэн даатгал эзэлдэг бөгөөд 2020 онд тус бүтээгдэхүүний салбарын хураамжийн 25%-ийг бүрдүүлсэн байна

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2020 ҮЗЭХ


АУДИТЫН ДҮГНЭЛТТайлан

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД

 • Төлбөрийн и-баримт (ebarimt) эх хувиар зардлын задаргааны хамт
 • Эмчийн үзлэгийн тэмдэглэл, оношилгоо шинжилгээний тайлан, дүгнэлт (MRI, рентген зураг)
 • Эмийн жорын эх хувь эсвэл хуулбар
 • Эмнэлгээс гарсан тэмдэглэл (шаардлагатай тохиолдолд)
 • Эмнэлгийн баримтууд онош тодорхой байх, рентген зураг,амбулаторийн карт
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хугацаа, хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг-хөдөлмөр магадлах комиссын акт, эмнэлгийн лист
 • Даатгалын тохиолдол бий болсон эсэх болон даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход шаардлагатай бусад баримт, мэдээлэл
 • Даатгалын тохиолдлын талаар эрх бүхий байгууллагын шийдвэр
 • Эмнэлгийн баримтууд онош тодорхой байх, рентген зураг,амбулаторийн карт
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хугацаа, хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг-хөдөлмөр магадлах комиссын акт, эмнэлгийн лист
 • Даатгалын тохиолдол бий болсон эсэх болон даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход шаардлагатай бусад баримт, мэдээлэл

  Даатгагч нас барсан тохиолдолд

 • Даатгуулагчийн албан тоот
 • Нөхөн төлбөр авагчийн гаргасан өргөдөл
 • Даатгагдагч үйлдвэрлэлийн осол буюу мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас нас барсан тухайн үйлдвэрлэлийн ослын акт, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт
 • Даатгагдагч нас барсан тухай, гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Өв залгамжлагчийг тогтоосон захиргааны байгууллагын батламж

  Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу хэсэгчлэн алдсан тохиолдолд

 • Даатгуулагчийн албан тоот
 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл
 • Үйлдвэрлэлийн ослын акт
 • Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас эрүүл мэндэд хохирол учирсан тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон акт, баталгаажсан байх

  Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тохиолдолд

 • Даатгуулагчийн албан тоот
 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл
 • Үйлдвэрлэлийн ослын акт
 • Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас эрүүл мэндэд хохирол учирсан тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хугацааг тогтоосон эмнэлгийн лист, эх хувь
 • Амбулаторийн карт,рентген зураг, шаардлагатай тохиолдолд бусад холбогдох баримт материал
 • Хуулийн этгээдийн албан бичиг
 • Даатгалын гэрээний хуулбар, гэрээт баталгаа
 • Даатгалын зүйлд учирсан хохирлын үнэлгээ, зардлын баримт (Е-баримт)
 • Даатгалын тохиолдол бий болсныг нотлох фото зураг, боломжтой бол хэргийн газар дээрээс баталгаажуулсан бусад нотлох баримтууд, эд мөрийн баримтууд
 • Шаардлагатай бол даатгалын тохиолдол үүссэн шалтгаан, хохирлын хэмжээг тогтоосон эрх бүхий этгээд, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Даатгагчаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт, материал
 • Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл, өргөдөл, албан бичиг
 • Даатгалын гэрээт баталгааны хуулбар
 • Даатгалын тохиолдол бий болсон шалтгааныг тогтоосон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
 • Хохирлын үнэлгээний тайлан
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт, мэдээлэл
 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг, өргөдөл
 • Даатгуулагчийн нэхэмжлэх
 • МХАҮТанхимийн дэргэдэх хөндлөнгийн шинжээч, экспертийн дүгнэлт, эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
 • Шаардлагатай тохиолдолд учирсан хохирлын тухай тусгай зөвшөөрөл бүхий хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
 • Шаардлагатай тохиолдолд даатгалын тусгай нөхцөлд заагдсан бусад бичиг баримтууд
 • Хулгайн эрсдэлийн тохиолдолд хулгай болсныг нотлох бичиг баримт
 • Даатгалын нөхөн төлбөр гаргуулахыг хүссэн өргөдөл албан бичиг
 • Даатгалын гэрээний хуулбар
 • Хохирлын үнэлгээ
 • Даатгалын тохиолдол бий болсныг нотлох фото зураг, видео бичлэг, хэргийн газар дээрээс баталгаажуулсан бусад нотлох баримтууд, тухайн цаг хугацаанд нотлох баримт, эд мөрийн баримтууд
 • Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох бусад бичиг баримтууд

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСТ БОДЬ ДААТГАЛ ХК ОРЛОО

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСТ БОДЬ ДААТГАЛ ХК ОРЛОО

Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” -ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрөөс мөрдөж эхэллээ. Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлдэг ба жил бүр энэхүү багцыг шинэчилдэг.
2020 оны 6 сард хувьцаат компани болсон Бодь Даатгал ХК ТОП 20 индекст багтаж салбарын тэргүүлэгч гэдгээ батлан харууллаа.


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХДУГААР ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ БОЛЛОО

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХДУГААР ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ БОЛЛОО


Бодь Даатгал компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхдугаар ээлжит бус хурал 2020 оны 9 сарын 9-ний өдөр амжилттай болж хуралд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 95,8 хувь оролцсон байна. Тус хурлаар компанийн 2020 оны хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, компанийн дүрмийг хэлэлцэж баталлаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материал

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын бүртгэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын бүртгэл


Ипотек2

ИПОТЕКИЙН ДААТГАЛ

ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ хуулийн ДӨРӨВДҮГЭЭР Бүлгийн 30.2т заасан Шүүхэд төлөөлөх эрх нээлгэхийг хүсч байгаа хуульч өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалд заавал даатгуулсан байна. эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд нийцүүлэн, “САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОР ОО”-ны зөвшөөрлийн дагуу өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалын гэрээ байгуулж байна.1.Зүрх гэнэт зогсох хамгаалалт
2.Цус харвах хамгаалалт

Даатгалын үйлчлэх хугацаа:
/1 жил буюу 365 хоног/

ХӨРӨНГӨ, ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛЫН АНДЕРРАЙТЕР

 • Иргэдийн хөрөнгийн даатгал
 • Иргэдийн хариуцлагын даатгал

Б.ОЮУНБАТ
ИРГЭДИЙН БОРЛУУЛАЛТ, ЗУУЧЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН МЕНЕЖЕР

Гар утас:       +976 9905 7630
Утас:              +976 7000 4800
Имэйл:          oyunbat.b@bodi-insurance.com