АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ


  Санамж

  • Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.

  • Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу.

  • Цээж зураг заавал хавсаргах шаардлагатай (Сүүлийн гурван сард авахуулсан).

  • Анкетад ерөнхий боловсролын гэрчилгээ, их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар, өмнөх албан газрын тодорхойлолт зэргийг хавсаргана.

  • Хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.

  • Бид таны хувийн мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглахгүй болно.

  Та өөрийн зурагаа оруулна уу /Хэмжээ нь 50x50 pixel/

  1.ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

  2.ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ


  Таны найз нөхөд, хамаатан садан манай компанид болон Бодь Групп компанид ажилладаг эсэх?

  3.ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ

  Гэр бүлийн байдал(Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)

  Ураг төрлийн байдал (Таны болон таны гэр бүлийн хүний эцэг эх, ах эгч, дүүг оруулж бичнэ)  4.БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ

  Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (ЕБС оролцуулан бичнэ)  Мэргэшлийн бэлтгэл(Мэргэшсэн нягтлан бодогч г.м.)  Гадаад хэлний мэдлэг(**** маш сайн, *** сайн, ** дунд зэрэг, * муу буюу огт мэдэхгүй) (cонголт хийнэ үү)  Компьютерийн программ, оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал

  5.АЖИЛ ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУРШЛАГА

  Ажлын туршлага(Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү)

  Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлох, мэдээлэл өгөх албан тушаалтан (Өмнө нь ажиллаж байсан газрын удирдах албан тушаалтан, багш болон бусад  Хэрэв та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү

  Та үндсэн мэргэжилээсээ гадна ямар чиглэлээр ажиллах сониролтой байна вэ?

  6.БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

  Таны урлаг, спортын авъяас

  Гавъяа шагнал (төрийн одон медал, алдар цол, улсын чанартай тэмцээн уралдаан гадаадаас авсан шагнал г.м)

  Давуу тал болон өөрийгөө хөгжүүлэх зорилт

  Та өөрийн CV хавсралтаар илгээж болно