ИРГЭДИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

  1. Хүний амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой нөхцөл байдлын үед шаардагдах түргэн тусламжийг яаралтай үзүүлэх түргэн тусламж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэх
  2. Даатгалын тохиолдол болсон газар боломжтой бол:
  • Холбогдох баримт нотолгоо болох эд зүйлийг шинжлэн дүгнэх, шуурхай албаны хүмүүс иртэл хөндөхгүй, хэвээр байлгах;
  • Түүнд оролцсон болон гэрчийн мэдүүлгийг үнэн зөвөөр авах;
  • Тохиолдол болсон цаг хугацаа, газар, хэн бэртэж гэмтсэн, нас барсан, ямар зүйл хохирсон талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
  • Ямар ч хохирлын үед шуурхай албанд нэн даруй яаралтай мэдэгдэж байх
  1. Хохирлын нэхэмжлэлийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, даатгалын тохиолдлын үед түргэн шуурхай ажиллах 24 цагийн дуудлага хүлээн авах үүргийг Бодь Даатгал ХХК-ийн нөхөн төлбөрийн газрын “Шуурхай Алба” гүйцэтгэнэ.

 

1САЯ төг

ДААТГАЛЫН ДҮН

Даатгалын эрсдэл
* Бүх төрлийн гэнэтийн осол
Даатгуулагчийн насны ангилал
* 18-65 насны хөдөлмөрийн насны
Даатгалын төрөл
* Хувийн компани
* Төрийн байгууллага
* Хувиараа
* Тэтгэвэрт
* Бусад
Даатгалын хугацаа /1 жил/

3САЯ төг

ДААТГАЛЫН ДҮН

Даатгалын эрсдэл
* Бүх төрлийн гэнэтийн осол
Даатгуулагчийн насны ангилал
* 18-65 насны хөдөлмөрийн насны
Даатгалын төрөл
* Хувийн компани
* Төрийн байгууллага
* Хувиараа
* Тэтгэвэрт
* Бусад
Даатгалын хугацаа /1 жил/

5САЯ төг

ДААТГАЛЫН ДҮН

Даатгалын эрсдэл
* Бүх төрлийн гэнэтийн осол
Даатгуулагчийн насны ангилал
* 18-65 насны хөдөлмөрийн насны
Даатгалын төрөл
* Хувийн компани
* Төрийн байгууллага
* Хувиараа
* Тэтгэвэрт
* Бусад
Даатгалын хугацаа /1 жил/

10САЯ төг

ДААТГАЛЫН ДҮН

Даатгалын эрсдэл
* Бүх төрлийн гэнэтийн осол
Даатгуулагчийн насны ангилал
* 18-65 насны хөдөлмөрийн насны
Даатгалын төрөл
* Хувийн компани
* Төрийн байгууллага
* Хувиараа
* Тэтгэвэрт
* Бусад
Даатгалын хугацаа /1 жил/

АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ДААТГАЛЫН АНДЕРРАЙТЕР

  • Иргэдийн эрүүл мэндийн даатгал
  • Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал
  • Аялалын даатгал

Г.УРАНБАЯР
ИРГЭДИЙН БОРЛУУЛАЛТ, ЗУУЧЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН МЕНЕЖЕР

Гар утас:         +976 9905 8348
Утас:               +976 70004800 дотуур дугаар/507/
Имэйл:           uranbayar.g@bodi-insurance.com