ТӨРИЙН БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН БАГЦ ДААТГАЛ

Төрийн өмчийн оролцоотой Улсын онцгой объектод тооцогдох дулаан, цахилгаан, ус суваг, шуудан, мэдээлэл харилцаа холбоо, мөн уул уурхайн олборлолт, үйлдвэрлэлийн гэх мэт олон тооны Улсын үйлдвэрийн газрууд байдаг. Та энэхүү дээр дурдсан төрөл, салбаруудын онцлогт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгоод зогсохгүй байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд тохирсон хамгаалалтуудыг бусад багцаас сонгох боломжтой.

  • Эд хөрөнгийн хариуцлагын даатгал
  • Хариуцлагын даатгал
  • Амь нас эрүүл мэндийн даатгал