БОДЬ ДААТГАЛ" ХК 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

Монголын хөрөнгийн биржийн 1-р ангилалд бүртгэлтэй “Бодь Даатгал” ХК-ийн 2020 оны эхний хагас жилийн санхүү, үйл ажиллагааны тайланг Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал Г.Билгүүн үнэт цаасны компаниудын шинжээчид болон цахим сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд танилцууллаа. Тайлант хугацаанд:

  • “Бодь Даатгал” ХК-ийн цэвэр хураамжийн орлого 7.7 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 5.3 хувиар өссөн боловч нөхөн төлбөр болон үйл ажиллагааны зардал өссөнтэй холбоотойгоор цэвэр ашгийн хэмжээ буурч 765 сая төгрөг болсон байна.
  • Компанийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлж,  https://bodi-insurance.com/ цахим хуудсаар дамжуулан өндөр эрэлттэй 7 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгож эхлээд байна.
  • Цаашид технологийн шинэчлэлтийг өргөжүүлж, AXA олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд санал болгохоос гадна “Эрхэм”, “Шийдэл” зэрэг шинэ бүтэгдэхүүнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлэхээр болсон байна.

“Бодь Даатгал” ХК нь анхны цахим  даатгалын үйлчилгээ болон олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлсэн бөгөөд 2020 оны жилийн эцэст ашгийн хэмжээг 31.5 хувиар өсгөж, 2.2 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар төлөвлөж байгаа тухай мэдэгдлээ.

“Бодь Даатгал” ХК-ийн олон нийтэд нээлттэй танилцуулсан тайланг бүрэн эхээр нь Энд дарж үзнэ үү.