ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН БАГЦ ДААТГАЛ

Улс орны хүн ам, түүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, чанартай тусламж, үйлчилгээ хүргэх замаар Монгол Улсын нийт хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулж, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулах нь эрүүл мэндийн салбарын чиг үүрэг юм.

Хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах энхийн төлөөх тус салбарын онцлогт тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлсээр байна.

  • Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал
  • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
  • Эмчийн хариуцлагын даатгал
  • Тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгал
  • Эмнэлэг эмчилгээний зардлын даатгал