ТЭЭВЭР

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад уул уурхайн чиглэлээр Дэлхийн томоохон компаниуд хөрөнгө оруулалт хийж, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслүүд хэрэгжиж эхэлсэн нь тээвэр, ложистикийн салбар өсөн нэмэгдхэд маш чухал нөлөө үзүүлж байна.Үүнийг дагаад тээврийн салбарт байгалийн болон гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйл, хүний санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас гарах аваар осол мөн нэмэгдэж, даатгалын тохиолдол буюу хохиролын тоо ч жилээс жилд өсч байна.

Бид танай байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдах боломжийг хангахын тулд олон Улсын жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээг танилцуулж, бидний хамгийн үнэ цэнэтэй эрхэм харилцагч болохыг урьж байна.

 • Агаарын хөлгийн их биеийн даатгал
 • Агаарын хөлгийн өмчлөгч болон эзэмшигчийн
 • хариуцлагын даатгал
 • Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал
 • Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
 • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
 • Байгууллагын хөрөнгийн даатгал
 • Гадаад болон дотоод ачаа тээврийн даатгал
 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
 • Зорчигчдын амь насны даатгал
 • Илгээмж шуудангийн даатгал
 • Тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгал
 • Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
 • Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал