Газрын тос, Нефтийн бизнест зориулсан багц даатгал

Газрын тосны олборлолт болон тос тосолгооны материал,нефтийн бүтээгдэхүүний импорт, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ашиглагдах эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, ажилчдын эрүүл мэнд, бизнестэй холбоотой бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээг санал болгож, хамтран ажиллаж байна.

 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
 • Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал
 • Байгууллагын хөрөнгийн даатгал
 • Бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эд материалын даатгал
 • Барилга байгууламжийн даатгал
 • Бизнес тасалдлын даатгал
 • Бэлэн мөнгөний даатгал
 • Гадаад болон дотоод ачаа тээврийн даатгал
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний даатгал
 • Тоног төхөөрөмжийн даатгал
 • Тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгал
 • Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
 • Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал