Орчин үеийн хурдацтай хөгжил, хотын нягтаршил, цаг завгүй ажил зэргээс шалтгаалан  бидний амьдралын хэмнэлд  цахим үйлчилгээ маш чухал шаардлагатай болсон цаг үе.

Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан цахим шилжилтийн бодлогын хүрээнд “Бодь Даатгал” ХК 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн УБ хотын үйлчилгээний цэгүүдээр дамжин хийгддэг байсан бүтээгдэхүүний борлуулалтаа цахим хэлбэрт шилжүүлж эхэллээ.

Ингэснээр үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, иргэд хүссэн газраасаа хурдан шуурхай даатгуулах боломжийг бий болгох, байгууллагын шат дамжлагыг бууруулах, хамгийн чухал нь өнөөгийн завгүй нийгэмд цаг, хугацаа хэмнэх давуу талыг бий болгож байна.

Бодь Даатгал 2019 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа цахим болгох зорилгын хүрээнд дэвшилтэд технологийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд ингэснээр компанийн дотоод үйл ажиллагааны процессыг шуурхайлах, даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг улам боловсронгуй болгох ба энэхүү зорилгын хүрээнд нөхөн төлбөрийн процессыг цахимжуулснаар үйлчлүүлэгчдэдээ улам ойртсоор байна. Түүнчлэн бид үйл ажиллагаандаа зарцуулах цаасны хэрэглээг бууруулснаар “Байгальд ээлтэй бизнесийн соёл”-ыг бий болгоход хувь нэмрээ оруулж буй нэг хэлбэр юм. Мөн даатгалын гэрээгээр хүлээсэн хариуцлагаа бүрэн биелүүлж өнгөрсөн онд салбартаа хамгийн их нөхөн төлбөрийг олгосон.