Барилга байгууламжийнхаа бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг бий болгохын тулд  аж ахуй нэгжүүдэд    галын болон бусад бүх төрлийн эрсдэлээс  найдвартай хамгаалах  боломжтой юм.